NB! Sykefravær etc. skal registreres i Qmplus (link)
 

Bruk av egenmelding

Sørfold kommune er en IA-bedrift. IA står for inkludernede arbeidsliv , og en del av denne ordningen er utvidet rett til bruk av egenmelding.
 
Du må ha jobbet i to måneder for å kunne bruke egenmelding. Tidspunktet regnes altså ikke fra når du ble ansattt, men fra dato da du startet i jobben.
 
Du kan bruke egenmelding for inntil 24 dager pr. år, og inntil 8 dager hver gang. Det må minimum gå 16 dager mellom hvert egenmeldingstilfelle. Hvis du er borte fra jobben fredag og mandag, regnes dette som 4 dager.
Egenmelding fylles ut og sendes i Qmplus, se link over.

Sykemelding

Du må ha jobbet en måned for å få rett til sykemelding.

Rett til sykepenger har varighet i 52 uker.

 
Folketrygdloven regulerer dette.
 

Tidligere oppfølging av sykmeldte

NB! Med virkning fra 1. juli 2011 er arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret, og  det gjelder nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.
Her finner du informasjon om dette: