Bildet: Ansatte i hjemmetjenesten i Sørfold kommune ønsker deg velkommen.

Sykepleier i hel stilling

Vi har ledig:

  • En fast stilling som sykepleier, heltid p.t. Sørfold eldresenter, Straumen.

Stillingen er for tiden i 3-delt turnus med helgearbeid.

Vi jobber med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.

Se annonsen med link til elektronisk søknad:

Sykepleier, søknadsfrist 28. februar

Til ferievikariater i perioden uke 26 - 33 søker vi:

  • Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter til sykehjem, hjemmesykepleie, miljøtjeneste og hjemmehjelp.
  • Fagarbeidere / assistenter til kjøkken, vaskeri og renhold.
  • Fagarbeidere/assistenter i avlastningsbolig for barn
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til 26 år gammel bruker i egen bolig.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Se annonsen med link til elektronisk søknad:

Ferievikarer i omsorgstjenesten, søknadsfrist 28. februar