Sørfold kommune trenger flere sykepleiere, og er opptatt av å tilby attraktive ordninger.

Det forutsettes at man inngår kontrakt og tiltrer før sommeren 2021, og at de som blir ansatt jobber minimum 75 % stilling i ferieperiodene.

Dette er rekrutteringsstillinger, som innebærer fast helgestilling som assistent med lønn som fagarbeider i studietiden.

Kandidater som tilbys stilling og skriver kontrakt med kommunen får 30.000 kroner i stipend, og de får 100.000 kroner i stipend når de er ferdig utdannet mot ansettelse i 100% stilling som sykepleier.

Stillingene er for tiden plassert ved Sørfold sykehjem i Røsvik.

Vi søker etter studenter som er i alle år i utdanningsløpet.

Alle våre ansatte gis lønn tilsvarende 8 års lønnsansiennitet.

Som en ekstra bonus får du jobbe og bo i en av landets vakreste nasjonalparkkommuner.

Høres dette interessant ut?

Vil du vite mer?

Annonse med utlysningstekst og link til elektronisk søknad

Søknadsfrist: 10. januar 2021.