F.v. ordfører Lars Evjenth som overrakte medaljen, NAV-leder Elisabeth Laksosnes, dagens hovedperson Bente Pedersen og administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen.

Opptatt av at innbyggerne får gode tjenester

Bente Pedersen startet som merkantilt ansatt 6. februar 1977, og gikk etter hvert over til saksbehandlerrollen.

I årenes løp har hun behandlet mange typer saker, for eksempel husbanksaker og søknad om sosiale tjenester.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble overrakt i kommunestyremøte 19. juni.

–Du har vært veldig etterrettelig og til å stole på, sa ordfører Lars Evjenth fra talerstolen.

–Du har bidradd positivt i arbeidsmiljøet med ditt gode humør og inkluderende væremåte.

Et varmt hjerte, omtanke og respekt for de som ikke har det så bra.

Alltid serviceinnstilt og opptatt av at folk får gode tjenester, og det er nok mange som vil savne ditt blide og hyggelige vesen

Bente er en dedikert foldværing med stor lokalkunnskap, sa ordføreren blant annet i sin tale, og la til at hun vil bli savnet som medarbeider og kollega.

–Takk for lang og tro tjeneste i Sørfold kommune og lykke til med pensjonisttilværelsen, sa ordfører Lars Evjenth under overrekkelsen.

Se også:

41 år i tjeneste for kommunen