Bildet: Slitne brannmenn fra Salten Brann puster ut etter krevende slukningsarbeid i Andkilen.

 Foto: Gerd-Bente Jakobsen, Sørfold kommune, som transporterte forsyningene til mannskapene.

Sørget for påfyll til varme og tørste brannmannskaper

Slukkingen av gress- og skogbrannen i Andkilen på Kristi Himmelfartsdag ble varm og anstrengende for mannskapene fra Salten Brann.

Sørfold kommune spurte derfor Coop Prix Straumen om de kunne få kjøpe drikke og påfyll av næring til brannmannskapene.

Butikksjef Aina Timonen stilte sporty opp, og åpnet dørene om kvelden på Kristi Himmelfartsdag.

Timonen sendte en egen hilsen fra Coop Prix Straumen til brannmannskapene, med en stor pose småsjokolade.

Dette ble svært godt tatt imot av brannfolkene.

Sørfold kommune retter nå en varm takk til Aina Timonen og Coop.