Fem av kommunestyrets medlemmer er ikke lenger på valg for neste periode, og på sitt siste kommunestyremøte i dag, 7. september 2023, fikk de overrakt en oppmerksomhet som takk for innsatsen i politikken.

De som er i den avtroppende gruppa med kommunestyremedlemmer, er

  • Kjell Terje Sevaldsen,
  • Per Reffhaug,
  • Anders Hætta Berg,
  • Daniel Koskinen og
  • Silje Sørfjordmo Paulsen.

 

Blomst til Per Reffhaug
Per Reffhaug var ett av kommunestyremedlemmene som hadde sitt siste møte i kommunestyret.