Kulturskolelærer Andreas Kopland Berger med det nye video – og kamerautstyret.

Målet er økt interesse for lyd- og bildeproduksjon

–  UKM er hva man gjør det til.

Men for å realisere drømmene, kreves det av og til ekstraordinære midler. Årets bidrag fra sponsorer og støttespillere er meget høyt.

Lokalt har vi aldri fått mere, sier UKM-kontakt Sveinar Aase.

I år går mye av pengene til å kjøpe video- og kamerautstyr.

– Vi vil skape en positiv delekultur i sosiale medier og bruke video til å vise ungdommen fra sin beste side. Samtidig håper vi å øke interessen for lyd- og bildeproduksjon. 

Næringsliv er, i likhet med kunst- og kulturmiljø i lokalsamfunnet, viktige samarbeidspartnere for UKM. 

For arrangørene handler dette om kulturelt entreprenørskap og et møte med arbeidslivet.

Ungdomene jobber hver dag etter skoletid hele uka

–  Sørfold er en kommune med mye industri. Det er ikke vanskelig å finne fellestrekk med det vi gjør på UKM.

På UKM lærer de ikke bare om sceneteknikk og konsertproduksjon, men også økonomi, logistikk, HMS, fysikk og mye mer. 

De jobber etter skoletid hver dag i en hel uke for å la ung kultur møtes.

Her lærer barn og unge hvordan frivillighet, hardt arbeid og demokratisk fellesskap fungerer.

Stemningen er på topp og innsatsen er det ingenting å si på, sier Sveinar Aase, som gleder seg til forestillingen på lørdag.

UKM Sørfold vil med dette rette en varm takk til sponsorene:

  • Elkem Salten
  • Nord-Salten Kraft
  • Salten Havneservice
  • Lions club Sørfold
  • Omya Hustadmarmor 
  • Statkraft.

Statkraft har inngått 3-åring sponsoravtale med UKM Sørfold.

UKM Norge har også bevilget støtte til dette prosjektet.

Se også:

Ung Kultur Møtes