Representanter til takstnemnd etter eiendomsskatteloven 2019 – 2023:

 • Tommy Pedersen, leder
 • Ole Andre Lilleløkken (Personlig vara) 
 • Tor Ankjell, nestleder
 • Kristin Hedstrøm (personlig vara)
 • Kjell Terje Sevaldsen
 • Anne Lise Nordvik Arntzen (Personlig vara) 

Representanter til Klagenemnd etter eiendomsskatteloven og takstnemndas vedtak for perioden 2019 – 2023:

 • Thorstein Inderberg, leder
 • Daniel Koskinen (Personlig vara)
 • Robert Fredheim, nestleder
 • Beate Breivik (Personlig varamedlem)
 • Per Reffhaug
 • Heidi Skogheim (Personlig varamedlem) 
 • Rune Edvardsen
 • Renate Storeide (personlig varamedlem)
 • Marthe Wold
 • Ulf Roger Strøksnes (Personlig varamedlem)