Tydelig og vennlig kommunikasjon

Tema for kurset er hvordan vi snakker med og til hverandre.

–I prosjekt Heilt innafor er vi opptatt av å skape trygghet, trivsel og tilhørighet gjennom måten vi snakker til hverandre på, forteller Lena P. Osnes. Hun er prosjektleder for Heilt innafor, som nå er inne i sitt 3. og siste driftsår.

Prosjektet knyttet tidlig til seg Annabell Stefanussen som veileder og samarbeidspartner innenfor tema kommunikasjon. Hun er kjent for sine foredrag om tydelig og vennlig kommunikasjon, blant annet «Fredsarbeid i heimen».

–I samarbeid med Annabell har prosjektgruppa for Heilt innafor laget en snakkeplakat. Den inneholder 10 punkter som er gode råd for hvordan vi bør kommunisere med hverandre. Både foreldre og ungdom via elevrådet er involvert i dette, sier Lena.

Plakaten henges opp på arenaer der ungdom møtes, som skolen og ungdomsklubben. Den skal være en vennlig påminnelse om hvor viktig det er at vi er bevisst på hvordan vi snakker med hverandre.

Her er snakkeplakaten (pdf)

Kulturskolen og Heilt innafor samarbeider

Så fikk prosjektgruppa en idé: Kan man dramatisere denne plakaten og de 10 punktene?

Dette ble formidlet videre til kulturskolen.

–Vi tok kontakt med sceneinstruktørordningen i Nordland og lanserte dette. Der ble idéen positivt mottatt. Nå er målet å presentere små scener på kulturskolens sommerkonsert 15. juni, ut fra det som ungdommene lager på kurset med veiledning fra Kristian Winther.  

Dette forteller kulturskoleleder Ragnhild Hansen.

Påmeldingsfristen er 24. april. Første samling er på Bakeriet torsdag 27. april kl. 17.00-19.00.

Kurset er gratis, og du melder deg på via QR-koden under her:

QR-kode for påmelding teaterkurs