ReadSpeaker

 Dette er et bilde hentet fra ReadSpeakers nettsider, på kommunens hjemmeside brukes norsk tekst, og der står det ganske enkelt Lytt, dette ser du helt øverst her. Du må altså klikke der det står Lytt over ingressen for å få teksten opplest.

Et tiltak i kommunens handlingsplan for universell utforming

Kommunalt råd for universell utforming har listet opp en rekke tiltak og mål i planen for Sørfold kommunes vei mot et universelt utformet samfunn.

Dette handler både om bygningsmessig tilrettelegging, og en rekke andre forhold.

Les mer om dette rådet, hvem som er med der og hvilke saker de arbeider for:

Råd for universell utforming

Se også:

Hadlingsplan for universell utforming

Denne planen skal revideres i kommunestyret 12. april.