Telefonsystemet vil bli installert i slutten av mars.  Det nye systemet vil ha flere fordeler, blant annet at personalet ser hvem som har ringt, og kan ringe tilbake hvis de ikke har anledning til å ta telefonen umiddelbart.

Dette vil  også forbedre servicen til innbyggerne.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert.