ADMINISTRASJONKontaktinformasjon
  
Sentralbord/servicekontor:Telefon: 75 68 50 00
E-post: post@sorfold.kommune.no
  
Kommunedirektør
Torill Mørkhagen
Mobil: 97 59 16 35
E-post: torill.morkhagen@sorfold.kommune.no
  
Ordfører
Kolbjørn Mathisen
Mobil: 95 76 64  24
E-post: kolbjorn.mathisen@sorfold.kommune.no
  
Omsorgstjeneste 
Områdeleder omsorg
Margunn Skjevik
Mobil: 92865382
E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
Konsulent tildeling
Stine Brandt
Mobil: 91620930
E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil/støttekontakt
Kenneth Grytvik
Mobil: 91368353
E-post: kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
  
Hovedverneombud
Dag Øvereng Løvmo
Mobil: 95488021
E-post: dag.lovmo@sorfold.kommune.no
  
Fagforeninger: 
Fagforbundet i Sørfold
Katrin Elvebakk
Mobil: 95107171
E-post: fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet
Kristin Willumstad Johansen
Mobil: 90025109
E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no
Sykepleierforbundet (kontaktperson)
Veronika Hjemgam
Mobil: 97772661
E-post: veronika.hjemgam@sorfold.kommune.no
Delta (kontaktperson)
Trine Vedal
Mobil: 46919338
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no
  
Økonomiavdeling: 
Økonomisjef
Kjellaug Bendiksen
Mobil: 48266977
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
Faktura
Trine Vedal
Mobil: 46919338
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no
Regnskap
Anniken Pedersen
Mobil: 91160652
E-post: anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Lønningskontor
Merete Pedersen
Mobil: 46886569
E-post: merete.pedersen@sorfold.kommune.no
  
Personal- og organisasjonsavdeling: 
Leder
Lisbeth Bernhardsen
Mobil: 46 82 43 05
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Personalkonsulent
Sharon Dahlskjær
Mobil: 95 92 56 22
E-post: sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no
Konsulent
Gerd Pedersen
Mobil: 97 15 94 33
E-post: gerd.pedersen@sorfold.kommune.no
Politisk sekretariat/faktura
Bente Storåker
Mobil: 94 82 78 84
E-post: bente.storaker@sorfold.kommune.no
IT-konsulent
Trond Olav Ånesen
Mobil: 90 01 86 97
E-post: trond.anesen@sorfold.kommune.no
IT fagarbeider Roger Isaksen
1. linje brukerstøtte/support
Mobil: 90 11 63 01
E-post: roger.isaksen@sorfold.kommune.no
  
Legekontor StraumenTelefon: 75685140
Mobil: 90808647
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
Områdeleder Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen
Mobil: 95747125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Berill Dåbakk
Mobil: 90857423
E-post: berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude Zahlsen
Mobil: 48267338
E-post: tza@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Ailin Furnes
Mobil:
E-post: ailin.furnes@sorfold.kommune.no
Avdelingsleder habilitering og psykisk helse
Dianne Ramirez
Mobil: 93003437
E-post: dianne.ramirez@sorfold.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier
Karianne Pedersen
Mobil: 48212654
E-post: karianne.pedersen@sorfold.kommune.no
Flyktningkoordinator/Bostøtte/
Husbanksaker
Ermin Krehic
Mobil: 91697507
E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
  
OPPVEKST OG KULTUR 
Områdeleder oppvekst og kultur
Rita Rønnebu
Mobil: 91640932
E-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no
  
Nordsia oppvekstsenter: 
Rektor 
Arne-Harry Nilsen
Mobil: 46816341
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærereMobil: 46804248
Avdeling barnehageMobil: 91575506
  
Røsvik oppvekstsenter: 
Kontor
Lisbeth Eidissen
Mobil: 46831186
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor 
Trude Gleinsvåg
Mobil: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærereMobil: 94796672
Avdeling SFOMobil: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
Avdeling barnehageMobil: 90123410
  
Straumen skole:Telefon: 75 68 50 00 eller mobil 94 86 54 22
Kontor
Solfrid Skar Wold
Mobil: 41637841
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
Rektor
Hilde K. Karlsen
Mobil: 91736741
E-post: hilde.karlsen@sorfold.kommune.no
Assisterende rektor
Vibeke Olsen
Mobil: 95851236
E-post: vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring 
Gøran Olsen
Mobil: 94146295
E-post: goran.olsen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team A 
(1.-4. kl.)
Mobil nr: 94865422
E-post: anne.johansen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B 
(5.-7. kl.)
Mobil nr: 94865422
E-post: siri.evjenth@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team C 
(8.-10. kl.)
Mobil nr: 94865422
E-post: lars.evjenth@sorfold.kommune.no
SFO
Kristin W. Johansen
Mobil: 91188132
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Lars Arne Larsen
Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
  
Straumen barnehage: 
Kontor styrer
Liss-Mona Abrahamsen
Mobil: 90653586
E-post styrer: lea@sorfold.kommune.no
E-post barnehage: 
straumen.barnehage@sorfold.kommune.no
Avdeling MarsMobil: 91006582
Avdeling JupiterMobil: 95419939
Avdeling MerkurMobil: 90968752
Avdeling SaturnMobil: 94780895
  
Biblioteket: 
Ekspedisjon Bibliotek
 
Mobil: 46851792
E-post: bibliotek@sorfold.kommune.no
Bibliotekleder
Ole-Anders Seines
Mobil: 46814276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
  
Kulturskolen: 
Kulturskolerektor
Ragnhild Hansen
Mobil: 41617970
E-post: rhh@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer/ungdomskoordinator
Sveinar Aase
Mobil: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
John Kristian Karlsen
Mobil: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders Seines
Mobil: 468 14276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
  
NAV
Tlf. 55553333
 
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Kari Hansen Setså
Mobil: 90194437
E-post:kari.setsa@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Lovise Brodersen
Mobil: 90981201
E-post: Lovise.brodersen@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Karoline Bjørnstad
Mobil: 47753518
E-post: karoline.bjornstad@sorfold.kommune.no
Barnevernvakt
Akuttberedskap
Mobil: 46955776
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning etc.
Anichen Greger
Telefon: 55 55 33 33
E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivining etc.
Grethe Søvik
Telefon: 55 55 33 33
E-post: grethe.sovik@nav.no
Statlige tjenester
Tuva Furehaug
Telefon: 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
  
Teknisk/næring: 
Områdeleder
Kurt Peder Hjelvik
Mobil: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no
Kommunalteknisk
Trond Nyquist
Mobil: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no
Bygg/Eiendom
Johanne Christin Øien Sjånes
Mobil: 97066218
E-post: johanne.sjones@sorfold.kommune.no
Byggesaksbehandler
Aleksandra Valerjevna Jensen
Mobil: 46866249
E-post: aleksandra.jensen@sorfold.kommune.no
Ingeniør geodata
Kåre Aure
Mobil: 46899354
E-post: kaare.aure@sorfold.kommune.no
Næringssjef 
Gerd Bente Jakobsen
Mobil: 90506096
E-post: 
gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
  
Vakttelefon tekniskMobil: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted 
Formann
Gunnar Elvebakk
Mobil:  90562969 
E-post: gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
MatsalMobil:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no
Liten lastebil
Odd Kåre Bernhardsen
Mobil: 48114425
E-post: oddkb@sorfold.kommune.no
Kjell M. HoltanMobil: 91360398
Geir I. MoenMobil: 90042920
Vaktmesterkorps 
Ørjan SlettenMobil: 90299310
E-post: orjan.sletten@sorfold.kommune.no
Henning ØwreMobil: 99225669
E-post: henning.owre@sorfold.kommune.no
Knut Arne HjellvikMobil: 90168203
E-post: knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Lars-Arne LarsenMobil: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (Nordsia)Mobil: 48034663
E-post: jel@sorfold.kommune.no
Svein Bjarne Hansen (Røsvik)Mobil: 90540718
E-post: svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
  
Sørfold eldresenter:Telefon: 75 68 50 50
VaktromMobil: 95000315
E-post: vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
Konstituert avdelingsleder
Trine Helland
Mobil: 94 98 97 27
E-post: trine.helland@sorfold.kommune.no
KjøkkenE-post: kjokken.ses@sorfold.kommune.no
Pasient-telefonMobil: 94865546
  
Hjemmetjeneste  
Avdelingsleder
Marianne Eriksson
Mobil: 94149348
E-post: marianne.eriksson@sorfold.kommune.no
HjemmesykepleienMobil: 91587493
Kreftkoordinator 
Veronika Hjemgam
Mobil: 94881225
E-post: veronika.hjemgam@sorfold.kommune.no
HjemmehjelpMobil: 48271475
Ergoterapeut
Johanne Steinmo-Solvang
Mobil: 91140065
E-post: ergoterapeut@sorfold.kommune.no
MiljøtjenestenMobil: 47894821
BPA BergveienMobil: 94834254
Avlastningsbolig for barnMobil: 95254558
  
Fysioterapi 
Sørfold FysioterapiMobil: 46829167
E-post: fysio@sorfold.kommune.no
Fysioterapi 
Kristin N Jakobsen
Mobil: 41 23 77 05
E-post: kristin.jakobsen@sorfold.kommune.no
Fysioterapi 
Rakel Pettersen
Mobil: 48345122
E-post: rakel.fysio@gmail.com
Fysioterapi
Heidi Jensen
Mobil: 97466041
E-post: heidi.jens1@icloud.com
Sørfold sykehjemTelefon: 75 68 50 68
Avdelingsleder
Randi Langø
Mobil: 94826358
E-post: randi.lango@sorfold.kommune.no
Avdeling I, vaktromMobil: 94788328
E-post: sykehjemmet@sorfold.kommune.no
Avdeling II, vaktromMobil: 94880287
KjøkkenMobil: 94869659
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Svein Bjarne Hansen
Mobil: 90540718
E-post: svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
Hjemmetjeneste nordMobil: 48216449
  
Hukommelsesteam Sørfold kommune: 
Leder hukommelsesteamMobil: 95365235
  
SØRFOLD SOKN: 
Kirkekontoret
Åpningstid: 10.00 - 14.30 
Onsdag stengt
Mobil: 46914012
E-post: post.sorfold@kirken.no
Kirkeverge
Beate Breivik
Mobil: 41359586
E-post: bb983@kirken.no
Sokneprest 
Lisbeth Gieselmann
Mobil: 95468463
E-post: lg962@kirken.no
Diakoni
Connie Bakken
Mobil: 90247145
E-post: cb752@kirken.no
Kantor
Svetlana Jensen
Mobil: 45796286
E-post: sj656@kirken.no
Kirkegårdsarbeider/kirketjener
Asle Johansen
E-post: aj658@kirken.no
Kirkegårdsarbeider
Raymond Osbakk
E-post: ro533@kirken.no