ADMINISTRASJON (Rådhuset på Straumen Kontaktpunkter
   
   
Sentralbord/servicekontor:
Gerd Pedersen

Tlf nr: 75685000

E-post: post@sorfold.kommune.no

Politisk sekretariat/faktura
Bente Storåker
 
Tlf. nr: 94827884
E-post:
bente.storaker@sorfold.kommune.no

IT-konsulent

Trond Olav Ånesen

Mobil nr: 90018697
E-post:
trond.anesen@sorfold.kommune.no

IT fagarbeider Roger Isaksen

1. linje brukerstøtte/support

Mobil nr: 90116301
E-post:
roger.isaksen@sorfold.kommune.no
   
Strategisk ledelse:  
   
Konstituert kommunedirektør
Lisbeth Bernhardsen
 
Mobil nr: 46824305
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

 


 
   

Ordfører

Gisle Erik Hansen


Mobil nr: 97561682
E-post: ordforer@sorfold.kommune.no
   
Omsorgstjeneste  
Leder omsorg
Margunn Skjevik
T
Mobil nr: 92865382
E-post: 
margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
   
Konsulent tildeling
Stine Brandt


 
Mobil nr: 91620930
E-post: 
tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
   
Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil/støttekontakt
Kenneth Grytvik
 

Mobil nr: 91368353
E-post:
kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
Hovedverneombud
Dag Øvereng Løvmo

Mobil nr: 95488021
E-post:
dag.lovmo@sorfold.kommune.no
Fagforeninger:  

Fagforbundet i Sørfold

Katrin Elvebakk
(På Rådhuset, der møterom Sjunkhatten
var før)


Mobil nr: 95107171
E-post: 
fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet
Kristin Willumstad Johansen

Mobil nr: 90025109

E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no

Sykepleierforbundet
Victoria Alstad

 

E-post:
victoria.alstad@sorfold.kommune.no
 

Økonomiavdeling:  

Økonomisjef

Kjellaug Bendiksen

Mobil nr: 48266977
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no

Faktura, 

Trine Vedal

Mobil nr. 46919338
E-post: 
trine.vedal@sorfold.kommune.no

Regnskap,

Anniken Pedersen

Mobil nr. 91160652
E-post: 
anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Lønningskontor
Merete Pedersen
Mobil nr, 46886569
E-post:
merete.pedersen@sorfold.kommune.no
Helse og velferd  
 
Legekontor Straumen

 

Tlf nr: 75685140
Mobil nr:90808647
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no

Leder Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen
Mobil nr: 95747125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Berill Dåbakk
Mobil nr: 90857423
E-post: 
berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude Zahlsen
Mobil nr: 48267338
E-post: 
tza@sorfold.kommune.no

 
Helsesykepleier
Ailin Furnes
 
Mobil nr.
E-post:
ailin.furnes@sorfold.kommune.no
 
   
Leder habilitering og psykisk hele
Dianne Ramirez
 
Mobil nr.93003437
E-post:
dianne.ramirez@sorfold.kommune.no
 
Psykiatrisk sykepleier
Karianne Pedersen
Mobilnr.48212654
E-post:
karianne.pedersen@sorfold.kommune.no
Flyktningkoordinator/Bostøtte/
Husbanksaker
Ermin Krehic

 

Mobil nr. 91697507
E-post:
ermin.krehic@sorfold.kommune.no

 

   
Oppvekst og kultur  

Leder oppvekst og kultur
Rita Rønnebu

 

Mobil nr: 91640932
E-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no

 
Biblioteket:  
Ekspedisjon Bibliotek
 

Mobil nr:46851792
E-post: 
bibliotek@sorfold.kommune.no
 
 
Bibliotekleder
Ole-Anders Seines

Mobil nr: 468 14276
E-post: 
oaseines@sorfold.kommune.no
 
Kulturskolen:  
Kulturskoleleder
Ragnhild Hansen

Mobil nr: 41617970
E-post: 
rhh@sorfold.kommune.no
   

Kulturskolelærer/ungdomskoordinator

Sveinar Aase


Mobil nr: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Kulturskolelærer

John Kristian Karlsen


Mobil nr: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil nr: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders Seines
Mobil nr: 468 14276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
   

NAV

Tlf. 55553333

 


 
   
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Kari Hansen Setså

Mobil nr: 90194437
E-post:kari.setsa@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Lovise Brodersen.
 

 

Mobilnr:90981201
E-post:
Lovise.brodersen@sorfold.kommune.no
 

Barnevernkonsulent
Karoline Bjørnstad
Mobil nr: 47753518
E-post
karoline.bjornstad@sorfold.kommune.no
 

 
Barnevernvakt
Akuttberedskap
 
Tlf nr: 46955776
 
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning etc.
Anichen Greger

 Tlf.nr. 55 55 33 33

E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no

Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivining etc.
Grethe Søvik

Tlf. nr. 55 55 33 33
E-post: grethe.sovik@nav.no
Statlige tjenester
Tuva Furehaug
 
Tlf. 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
 
   
Teknisk/næring:  
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

Kommunaltekn.

Trond Nyquist


Mobil nr: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no

Bygg/Eiendom
Johanne Christin Øien Sjånes

 

Mobil nr: 97066218
E-post: johanne.sjones@sorfold.kommune.no

Byggesaksbehandler
Aleksandra Valerjevna Jensen

 

Mobil nr. 46866249
E-post:
aleksandra.jensen@sorfold.kommune.no
 
Ingeniør geodata
Kåre Aure
 

Mobil nr: 46899354
E-post: kaare.aure@sorfold.kommune.no

 

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

 

Mobil nr: 90506096

E-post:

gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no

   
Vakttelefon teknisk
Mobil nr: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted  

Formann

Gunnar Elvebakk

Mobil nr:  90562969 
E-post: 
gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
 
 
Matsal
Mobil nr:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no

Odd Kåre Bernhardsen

(Liten Lastebil)

Mobil nr: 48114425
E-post:
oddkb@sorfold.kommune.no
   
Kjell M. Holtan
Mobil nr: 91360398
E-post:
Geir I. Moen Mobil nr:90042920
 
Vaktmesterkorps  
Ørjan Sletten
Mobil nr:90299310
E-post:
orjan.sletten@sorfold.kommune.no
 
   
Henning Øwre

Mobil nr: 99225669

E-post:
henning.owre@sorfold.kommune.no

 

 
Knut Arne Hjellvik Mobil nr: 90168203
E-post:
knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Lars-Arne Larsen Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (nordsia) Mobil nr: 48034663
E-post:
jel@sorfold.kommune.no
Svein Bjarne Hansen (Røsvik) Mobil nr: 90540718
E-post:
svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
 
   
SØRFOLD ELDRESENTER: Tlf. 75 68 50 50
Vaktrom
Mobil nr: 95000315
E-post:
vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
   
Avdelingsleder
Grethe C. Angler Johansen

Mobil nr: 92233271
E-post:
grethe.johansen@sorfold.kommune.no
 
Kjøkken
Mobil nr:
E-post:
kjokken.ses@sorfold.kommune.no
Pasient-telefon
Mobil nr: 94865546
 
 
 
Hjemmetjeneste   
Avdelingsleder
Marianne Eriksson

Mobil nr. 941 49 348
E-post:
marianne.eriksson@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleien
 Mobil nr: 915 87 493
Kreftkoordinator Veronika Hjemgam Mobil nr:94881225
E-post:
veronika.hjemgam@sorfold.kommune.no
Hjemmehjelp   Mobil nr.: 482 71 475
Ergoterapeut
Johanne Steinmo-Solvang

Mobil nr: 91140065
E-post:
ergoterapeut@sorfold.kommune.no
Miljøtjenesten
Mobil nr: 478 94 821
BPA Bergveien Mobilnr: 948 34 254
Avlastningsbolig for barn Mobil nr: 952 54 558
Fysioterapi  
Sørfold Fysioterapi Mobil nr:46829167
E-post:
fysio@sorfold.kommune.no
Fysioterapi Kristin N Jakobsen
Mobil nr: 41237705
 
Fysioterapi Rakel Pettersen
Mobil nr: 48345122
E-post:
rakel.fysio@gmail.com

Fysioterapi

Heidi Jensen


Mobil nr: 97466041
 
Sørfold sykehjem Tlf. 75 68 50 68
Avdelingsleder
Randi Langø

Mobil nr. 94826358
E-post:
randi.lango@sorfold.kommune.no
Avdeling I, vaktrom Mobil nr. 94788328
E-post:
sykehjemmet@sorfold.kommune.no
Avdeling II, vaktrom Mobil nr. 94880287
Kjøkken
Mobil nr: 94869659
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
   

Vaktmester
Svein Bjarne Hansen

 


Mobil nr: 90540718
E-post:
svein.bjarne.hansen@sorfold.kommune.no
 
   
 
 
Hjemmetjeneste nord
Mobil nr: 48216449
E-post:
 
 
Hukommelsesteam Sørfold kommune:  
Leder hukommelsesteam Mobil nr: 95365235
 
BARNEHAGER:  
Løkta Barnehage, Røsvik  

Kontor styrer 

Malin Eriksson


Mobil nr: 97194239
E-post:
malin.eriksson@sorfold.kommune.no
Avdeling
Mobil nr: 90123410
E-post:
Straumen Barnehage  

Kontor styrer

Liss-Mona Abrahamsen


Mobil nr: 90653586
E-post:
lea@sorfold.kommune.no

 straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

   
Avdeling Tussi
Mobil nr: 91006582

 
Avdeling Tigergutt
Mobil nr: 95419939

 
Avdeling Ole Brumm
Mobil nr. 90968752
 
Avdeling Nasse Nøff
Mobil nr: 94780895

 
 

 
SKOLER:  
Nordsia oppvekstsenter  
Rektor Arne-Harry Nilsen
Mobil nr: 46816341
E-post:
ahn@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærere
 
Røsvik Skole  
   
Kontor, Lisbeth Eidissen
Mobil nr: 46831186
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor Trude Gleinsvåg
Mobil nr: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Lærere
Mobil nr:94796672
E-post:
Bibliotek
Mobil nr: 46915889
E-post: rosvik.bibliotek@sorfold.kommune.no
SFO Mobil nr: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
   
Straumen Skole Tlf.75 68 51 90
Kontor, Solfrid Skar Wold
Mobil nr: 41637841
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
 
 

Rektor

Hilde K. Karlsen


Mobil nr:
E-post:
Assisterende rektor
Vibeke Olsen

Mobil nr: 95851236
E-post:vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring  Gøran Olsen
Mobil nr: 94146295
E-post: goran.olsen@sorfold.kommune.no
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B (5-7 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team C (8-10 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team A (Paviljong)
Mobil nr:
E-post:
SFO
Kristin W. Johansen

Mobil nr: 91188132
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no

Vaktmester

Lars A Larsen


Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
SØRFOLD SOKN:  

Kirkekontoret

Åpningstid: 10.00 - 14.30, Onsdag stengt

Mobilnr:46914012

E-post:
post.sorfold@kirken.no

Kirkeverge

Beate Brevik


Mobil nr: 41359586
E-post:
bb983@kirken.no
Sokneprest Lisbeth Gieselmann
Mobil nr: 95468463
E-post:
lg962@kirken.no

Diakoni

Connie Bakken


Mobil nr: 90247145
E-post:
cb752@kirken.no

Kantor
Svetlana Jensen

 


Mobil nr: 45796286
E-post:
sj656@kirken.no

Kirkegårdsarbeider/
kirketjener
Asle Johansen

 


Mobil nr:
E-post:
aj658@kirken.no
Kirkegårdsarbeider
Raymond Osbakk
Mobilnr:
E-post:
ro533@kirken.no