ADMINISTRASJON (Rådhuset på StraumenKontaktpunkter
Sentralbord/servicekontor:

Tlf nr: 75685000

Telefaks: 75685001

E-post: post@sorfold.kommune.no

Kundemottak/resepsjon:Tlf nr: 75685012
Personal-og organisasjonsavdeling: 
Stabsleder Lillian MartinussenTlf nr: 75685014
E-post. lillian.martinussen@sorfold.kommune.no
Personalsjef Gunn EllingsenTlf.nr: 75685016
Mobil nr: 95925622
E-post: gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no

IT-ansvarlig

Knut Rudi

Mobil nr: 90982972
E-post: knut.rudi@sorfold.kommune.no
IT support Roger IsaksenMobil nr: 90116301
roger.isaksen@sorfold.kommune.no
Strategisk ledelse: 
Rådmann
Stig Arne Holtedahl
Tlf. nr.
Mobil nr: 92461616
E-post: 
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Lisbeth Bernhardsen (NB! Har kontor i det
tidligere kraftlagsbygget)
Mobil nr: 46824305
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik
Tlf. nr: 75 68 53 67
Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no
................ 

Ordfører

Lars K. H. Evjenth

Tlf nr: 75685015
Mobil nr: 97561682
E-post: ordforer@sorfold.kommune.no
  
Omsorgstjeneste og kommunalsjef drift :
i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen.
 

Kommunalsjef

Lisbeth Bernhardsen

Mobil nr: 46824305
E-post: lisbeth.bernhardsen@sorfold.kommune.no
Enhetsleder hjemmetjeneste
Margunn Skjevik
Tlf.nr: 75685042
Mobil nr: 92865382
E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
Leder Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen
Mobil nr: 95747125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Enhetsleder institusjon
Laila  Furre
Tlf.nr:75685043
Mobil nr: 95727621
E-post:laila.furre@sorfold.kommune.no
Konsulent tildeling
Helene Hernholm Berge
 
Tlf.nr: 75685044
Mobil nr:
E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
  
Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil
Kenneth Grytvik
 
Tlf.nr: 75685045
Mobil nr: 91368353
E-post:kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
  
Fagforeninger: 
Fagforbundet i Sørfold
(På Rådhuset, der rådmannskontoret
var før)
Tlf nr: 75685020
Mobil nr: 95107171
E-post: fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet

Mobil nr: 41302986

E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no

Sykepleierforbundet

Tlf nr: 75685050

E-post: lisbeth.elvebakk@sorfold.kommune.no

Økonomiavdeling: 

Økonomisjef

Kjellaug Bendiksen

Mobil nr: 48266977
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no

Faktura, 

Trine Vedal

Tlf nr: 75685003
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no

Lønningskontor,

Merete Pedersen

Tlf nr: 75685004
E-post: merete.pedersen@sorfold.kommune.no

Lønningskontor,

Turid Willumstad

Tlf nr: 75685007
E-post: turid.willumstad@sorfold.kommune.no

Økonomi,

Bente Storåker

Mobil nr: 94827884

E-post: bente.storaker@sorfold.kommune.no

Skatt/Regnskap,

Anniken Pedersen

Tlf nr: 75685005
E-post: anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Legekontor StraumenTlf nr: 75685140
Mobil nr:
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
Telefaks Legekontornr: 75685141
  
Helsesykepleier
Berill Dåbakk
Mobil nr: 90857423
E-post: berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude Zahlsen
Mobil nr: 48267338
E-post: tza@sorfold.kommune.no

 
  
Straumen skole, helsesykepleierTlf.nr: 75685151
  
Psykiatrisk sykepleier
 Roy Larsen

Mobil nr. 48212654

E-post: roy.larsen@sorfold.kommune.no

Kulturkontoret: (På Rådhuset, der
rådmannskontoret var før)
 

Kultursjef

Bente Braaten

Tlf nr: 75685333
Mobil nr: 97530437
E-post: kultur@sorfold.kommune.no
Folkehelsekoordinator
Sylvi K. Brandsæther
Tlf nr: 75685334
Mobil nr: 90727655
E-post:sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no
Biblioteket: 
Ekspedisjon Bibliotek
 
Tlf nr: 75685330
Mobil nr:
E-post: bibliotek@sorfold.kommune.no
Telefaks BibliotekTlf nr: 75685331
Mobil nr:
E-post:
Bibliotekleder Kristine NordalTlf nr: 75685332
Mobil nr:
E-post: kristine.nordal@sorfold.kommune.no
Kulturskolen: 
Kulturskoleleder
Ragnhild Hansen
Tlf nr: 75685182
Mobil nr: 41617970
E-post: rhh@sorfold.kommune.no
  

Distriktsmusiker

Sveinar Aase

Tlf nr:
Mobil nr: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Distriktsmusiker

John Kristian Karlsen

Tlf nr:
Mobil nr: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
 Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil nr: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders Seines
Mobil nr: 468 14276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
Opplæring: 
Skolefaglig rådgiver
Arve Antonsen
Mobil nr:41555148
E-post:arve.antonsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring Arve Antonsen

Tlf.nr:75685208
Mobil nr. 41555148
E-post: arve.antonsen@sorfold.kommune.no

 

Newtonlærer Bjørnar PettersenMobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
  

NAV

Åpningstid:
Mandag og onsdag:
12.00-14.00.

 

Tlf. 55 55 33 33
Faks: 21054151
  
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Bente Trones
tlf. nr. 55 55 33 33
Mobil nr: 94886756
E-post: bente.trones@nav.no
Barnevernvakt
 
Tlf nr: 46955776
 
Barneverntjenesten
Kari Hansen Setså
Tlf. nr: 55 55 33 33
Mobil nr: 90194437
E-post: kari.hansen.setsa@nav.no
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning etc.
Anichen Greger

 Tlf.nr. 55 55 33 33

E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no

Sosiale tjenester (støttekontakt/besøkshjem)
Gjertrud Annbjørg Jensen
Tlf. nr: 55 55 33 33
E-post: gjertrud.annbjorg.jensen@nav.no
Statlige tjenester
Tuva Furehaug
 
Tlf. 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
 
Statlige tjenester
Trine Sundby
Tlf. 55 55 33 33
E-post:trine.sundby@nav.no
Flyktningekoordinator Ermin Krehic
(samt bostøtte/husbanksaker)
Mobil nr: 91697507
E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
  
Teknisk/næring: 
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik
Tlf. nr: 75 68 53 67
Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

Kommunaltekn.

Trond Nyquist

Tlf nr: 75685364
Mobil nr: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no

Bygg/Eiendom

Rita Helen Berg

Mobil nr: 97066218
E-post: rita.berg@sorfold.kommune.no

Byggesaksbehandler

Line Hansen

Tlf.nr. 75685362
Mobil nr.
E-post: line.hansen@sorfold.kommune.no
Oppmåling,
Bjarte Lindelid Andreassen
Tlf nr: 75685363
Mobil nr:
E-post:
bjarte.lindelid.andreassen@sorfold.kommune.no
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

Tlf nr: 75685013

Mobil nr: 90506096

E-post:

gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no

Landbruks-/næringskonsulent
Sissel Johansen
Tlf.nr. 75685365
Mobil nr:
E-post: sisssel.johansen@sorfold.kommune.no
  
Vakttelefon tekniskTlf nr:
Mobil nr: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted 

Formann

Gunnar Elvebakk

Mobil nr:  90562969 
E-post: 
gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
TelefaksTlf nr: 75685381
Mobil nr:
E-post:
MatsalTlf nr: 75685376
Mobil nr:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no

Odd Kåre Bernhardsen

(Liten Lastebil)

Mobil nr: 48114425
E-post: oddkb@sorfold.kommune.no
  
VeghøvelMobil nr: 99247341
E-post:
LundbergerTlf nr:
Mobil nr: 91360398
E-post:
Rune EdvardsenMobil nr:90042920
E-post: rune.edvardsen@sorfold.kommune.no
Vaktmesterkorps 
Hugo MoenMobil nr. 99247341
E-post: hugo.moen@sorfold.kommune.no
  
Henning Øwre

Mobil nr: 99225669

E-post: henning.owre@sorfold.kommune.no

Stein-Inge StorsteinMobil nr: 41762483
E-post: stein.storstein@sorfold.kommune.no
Knut Arne HjellvikMobil nr: 48026433
E-post: knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Lars-Arne LarsenMobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (nordsia)Mobil nr: 48034663
E-post: jel@sorfold.kommune.no
Stig Elvebakk (Røsvik)Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
SØRFOLD ELDRESENTER: 
  
VaktromTlf nr: 75685050
Mobil nr: 95000315
E-post: vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
TelefaksTlf nr: 75685051
Mobil nr:
E-post:
Avdelingsleder Trine Lise JensenTlf.nr: 75685052
Mobil nr: 911 86 624
E-post: tlj@sorfold.kommune.no
KjøkkenTlf nr: 75685056
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor NordTlf nr: 75685058
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor SørTlf nr: 75685059
Mobil nr:
E-post:
Hjemmetjeneste  
Avdelingsleder
Hilde Abelsen
 
Tlf. nr. 75 68 50 27
Mobil nr. 95819796
E-post: hilde.abelsen@sorfold.kommune.no
HjemmesykepleienTlf. nr. 75 68 50 38
 Mobil nr: 915 87 493
Hjemmehjelp  Mobil nr.: 482 71 475
Ergoterapeut
Johanne Steinmo-Solvang
Tlf. nr. 75 68 50 48
Mobil nr: 91140065
E-post: ergoterapeut@sorfold.kommune.no
MiljøtjenestenTlf. nr. 75 68 50 28
Mobil nr: 478 94 821
BPA BergveienMobilnr: 948 34 254
Avlastningsbolig for barnMobil nr: 952 54 558
Fysioterapi 
Fysioterapi Kristin N JakobsenTlf nr: 75685150
Mobil nr: 41237705
E-post:
Fysioterapi Rakel PettersenTlf nr: 75685153
Mobil nr: 95732644
E-post: fysio@sorfold.kommune.no

Fysioterapi

Heidi Jensen

Tlf nr: 75685152
Mobil nr: 97466041
E-post:
Sørfold sykehjem 
Avdelingsleder  Wanja OlsenTlf. nr. 75685063
Mobil nr. 90778468
E-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no
  
  
KjøkkenTlf nr: 75685065
Mobil nr:
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
Avdeling I, VaktromTlf nr: 75685068
Mobil nr:
E-post: avdeling1.ss@sorfold.kommune.no
  
Avdeling II, VaktromTlf nr: 75685075
Mobil nr:
E-post: avdeling2.ss@sorfold.kommune.no
  

Vaktmester

Stig Elvebakk

Tlf nr: 75685080
Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
Elvheim Bokollektiv/ Hjemmetjeneste Nord  
VaktromTlf nr: 75685120
Mobil nr:
E-post: vaktrom.elvheim@sorfold.komune.no
TelefaksTlf nr: 75685121
Mobil nr:
E-post:

Avdelingsleder

Hilde Abelsen

Tlf nr: 75685159
Mobil nr: 95819796
E-post: hilde.abelsen@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleie nordTlf nr: 75685120
Mobil nr: 48216449
E-post:
KjøkkenTlf nr: 75685122
Mobil nr:
E-post:
Hukommelsesteam Sørfold kommune: 
Leder hukommelsesteamMobil nr: 95365235
 
BARNEHAGER: 
Løkta Barnehage, Røsvik 
Kontor, styrer Liss-Mona AbrahamsenTlf nr: 75685035
Mobil nr: 90653586
E-post: lea@sorfold.kommune.no
AvdelingTlf nr: 75685305
Mobil nr: 90123410
E-post:
Straumen Barnehage 

Kontor styrer

Brith Danielsen

Tlf nr: 75685390
Mobil nr: 48066201
E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no
MøteromTlf nr: 75685393
E-post: personal.straubhg@sorfold.kommune.no
Avdeling 1 (Tussi)Tlf nr: 75685398
Mobil nr: 91006582
E-post: kari.johnsen@sorfold.kommune.no
Avdeling 2 (Tigergutt)Tlf nr: 75685395
Mobil nr: 95419939
E-post: arna.hagenes@sorfold.kommune.no
Avdeling 3 (Ole Brumm)Tlf nr: 75685396
Mobil nr: 90968752
E-post: sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no
Avdeling 4  (Nasse Nøff)Tlf nr: 75685397
Mobil nr: 94780895
E-post:marita.leirvik@sorfold.kommune.no
Avdeling 5 (Uglehuset)Mobil nr: 90772401
E-post: ida.ingebrigtsen@sorfold.kommune.no
SKOLER: 
Nordsia oppvekstsenter 
Rektor Arne-Harry NilsenTlf nr: 75685232
Mobil nr: 46816341
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærereTlf nr: 75685234
 
Røsvik Skole 
  
Kontor, Lisbeth EidissenTlf nr: 75685210
Mobil nr:
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor Trude GleinsvågTlf nr: 75685212
Mobil nr: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom LærereTlf nr: 75685215
Mobil nr:
E-post:
BibliotekTlf nr:
Mobil nr:
E-post: rosvik.bibliotek@sorfold.kommune.no
KlubbromMobil nr: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
  
Straumen Skole 
Sentralbord, Solfrid Skar WoldTlf nr: 75685190
Mobil nr: 41637841
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
Trådløs tlf EkspedisjonTlf nr: 75685199
Mobil nr:
E-post:

Rektor

Tord Valla

Tlf nr: 75685188
Mobil nr: 95877048
E-post: tord.valla@sorfold.kommune.no
Inspektør
Vibeke Olsen
Tlf nr: 75685189
Mobil nr: 95851236
E-post:vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring Randi PedersenTlf. nr: 75685208
Mobil nr: 97013907
E-post: randi.pedersen@sorfold.kommune.no
Newtonlærer Bjørnar PettersenMobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B (5-7 kl)Tlf nr: 75685194
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team C (8-10 kl)Tlf nr: 75685195
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team A (Paviljong)Tlf nr: 75685196
Mobil nr:
E-post:
SFO
Kristin W. Johansen
Tlf nr: 75685197
Mobil nr: 91188132
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no

Vaktmester

Lars A Larsen

Tlf nr: 75685193
Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
SØRFOLD SOKN: 

Kirkekontoret

Åpningstid: 10.00 - 14.30 , Onsdag stengt

 

Kirkeverge

Beate Brevik

Tlf nr: 75685370
Mobil nr:
E-post: sorfold.sokn@sorfold.kommune.no
Sokneprest Lisbeth GieselmannTlf nr: 75685372
Mobil nr:
E-post: soknepresten@sorfold.kommuine.no

Diakoni

Connie Bakken

Tlf nr: 75685373
Mobil nr: 91358877
E-post: diakoni@sorfold.kommune.no

Organist

Piotr Repnik

Tlf nr: 75685374
Mobil nr: 94136472
E-post: piotr.repnik@sorfold.kommune.no

Kirkegård Røsvik,

Jan Wiik

Tlf nr: 75685375
Mobil nr: 99227809
E-post: jan.wiik@sorfold.kommune.no
Beredskapstelefon prestTlf nr:
Mobil nr: 91655878
E-post: