ADMINISTRASJON (Rådhuset på Straumen Kontaktpunkter
Sentralbord/servicekontor:

Tlf nr: 75685000

E-post: post@sorfold.kommune.no

Kundemottak/resepsjon:  
Personal-og organisasjonsavdeling:  
Stabsleder Lillian Martinussen
E-post:
lillian.martinussen@sorfold.kommune.no
Personalsjef Gunn Ellingsen
Mobil nr: 95925622
E-post: 
gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no

IT-ansvarlig

Knut Rudi

Mobil nr: 90982972
E-post: knut.rudi@sorfold.kommune.no
IT support Roger Isaksen Mobil nr: 90116301
E-post:
roger.isaksen@sorfold.kommune.no
Strategisk ledelse:  
Rådmann
Stig Arne Holtedahl
Mobil nr: 92461616
E-post: 
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Lisbeth Bernhardsen (NB! Har kontor i det
tidligere kraftlagsbygget)
Mobil nr: 46824305
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no
................  

Ordfører

Lars K. H. Evjenth


Mobil nr: 97561682
E-post: ordforer@sorfold.kommune.no
   
Omsorgstjeneste og kommunalsjef drift :
i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen.
 

Kommunalsjef

Lisbeth Bernhardsen

Mobil nr: 46824305
E-post: lisbeth.bernhardsen@sorfold.kommune.no
Enhetsleder hjemmetjeneste
Margunn Skjevik
T
Mobil nr: 92865382
E-post: 
margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
Leder Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen
Mobil nr: 95747125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Enhetsleder institusjon
 

Mobil nr: 
E-post:
Konsulent tildeling
Helene Hernholm Berge
 

Mobil nr:
E-post: 
tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
   
Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil
Kenneth Grytvik
 

Mobil nr: 91368353
E-post:
kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
   
Fagforeninger:  
Fagforbundet i Sørfold
(På Rådhuset, der rådmannskontoret
var før)

Mobil nr: 95107171
E-post: 
fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet

Mobil nr: 41302986

E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no

Sykepleierforbundet

 

E-post: 
lisbeth.elvebakk@sorfold.kommune.no

Økonomiavdeling:  

Økonomisjef

Kjellaug Bendiksen

Mobil nr: 48266977
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no

Faktura, 

Trine Vedal


E-post: 
trine.vedal@sorfold.kommune.no

Lønningskontor,

Merete Pedersen


E-post: 
merete.pedersen@sorfold.kommune.no

Lønningskontor,

Turid Willumstad


E-post: 
turid.willumstad@sorfold.kommune.no

Økonomi,

Bente Storåker

Mobil nr: 94827884

E-post: 
bente.storaker@sorfold.kommune.no

Skatt/Regnskap,

Anniken Pedersen


E-post: 
anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Legekontor Straumen Tlf nr: 75685140
Mobil nr:
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
Telefaks Legekontor nr: 75685141
   
Helsesykepleier
Berill Dåbakk
Mobil nr: 90857423
E-post: 
berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude Zahlsen
Mobil nr: 48267338
E-post: 
tza@sorfold.kommune.no

 
   
Straumen skole, helsesykepleier  
   
Psykiatrisk sykepleier
 Roy Larsen
Mobil nr. 48212654
E-post: 
roy.larsen@sorfold.kommune.no
Kulturkontoret: (På Rådhuset, der
rådmannskontoret var før)
 

Kultursjef

Bente Braaten


Mobil nr: 97530437
E-post: 
kultur@sorfold.kommune.no
Folkehelsekoordinator
Sylvi K. Brandsæther

Mobil nr: 90727655
E-post:
sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no
Biblioteket:  
Ekspedisjon Bibliotek
 

Mobil nr:
E-post: 
bibliotek@sorfold.kommune.no
 
Mobil nr:
E-post:
Bibliotekleder Kristine Nordal
Mobil nr:
E-post: 
kristine.nordal@sorfold.kommune.no
Kulturskolen:  
Kulturskoleleder
Ragnhild Hansen

Mobil nr: 41617970
E-post: 
rhh@sorfold.kommune.no
   

Distriktsmusiker

Sveinar Aase


Mobil nr: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Distriktsmusiker

John Kristian Karlsen


Mobil nr: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
 Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil nr: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders Seines
Mobil nr: 468 14276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
Newton og realfagssatsing:  
   
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
   

NAV

Åpningstid:
Mandag og onsdag:
12.00-14.00.

 

Tlf. 55 55 33 33
Faks: 21054151
   
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Kari Hansen Setså
tlf. nr. 55 55 33 33
Mobil nr: 90194437
E-post:kari.hansen.setsa@nav.no
Barnevernvakt
 
Tlf nr: 46955776
 
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning etc.
Anichen Greger

 Tlf.nr. 55 55 33 33

E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no

Sosiale tjenester (støttekontakt/besøkshjem)
Gjertrud Annbjørg Jensen
Tlf. nr: 55 55 33 33
E-post: gjertrud.annbjorg.jensen@nav.no
Statlige tjenester
Tuva Furehaug
 
Tlf. 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
 
Statlige tjenester
Trine Sundby
Tlf. 55 55 33 33
E-post:trine.sundby@nav.no
Flyktningekoordinator Ermin Krehic
(samt bostøtte/husbanksaker)
Mobil nr: 91697507
E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
   
Teknisk/næring:  
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

Kommunaltekn.

Trond Nyquist


Mobil nr: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no

Bygg/Eiendom

Rita Helen Berg

Mobil nr: 97066218
E-post: rita.berg@sorfold.kommune.no

Byggesaksbehandler

Line Hansen


Mobil nr.
E-post: line.hansen@sorfold.kommune.no
Oppmåling,
Bjarte Lindelid Andreassen

Mobil nr:
E-post:
bjarte.lindelid.andreassen@sorfold.kommune.no
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

 

Mobil nr: 90506096

E-post:

gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no

Landbruks-/næringskonsulent
Sissel Johansen

Mobil nr:
E-post: sisssel.johansen@sorfold.kommune.no
   
Vakttelefon teknisk
Mobil nr: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted  

Formann

Gunnar Elvebakk

Mobil nr:  90562969 
E-post: 
gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
 
 
Matsal
Mobil nr:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no

Odd Kåre Bernhardsen

(Liten Lastebil)

Mobil nr: 48114425
E-post: oddkb@sorfold.kommune.no
   
Veghøvel Mobil nr: 99247341
E-post:
Lundberger
Mobil nr: 91360398
E-post:
Rune Edvardsen Mobil nr:90042920
E-post: rune.edvardsen@sorfold.kommune.no
Vaktmesterkorps  
Hugo Moen Mobil nr. 99247341
E-post: hugo.moen@sorfold.kommune.no
   
Henning Øwre

Mobil nr: 99225669

E-post: henning.owre@sorfold.kommune.no

Stein-Inge Storstein Mobil nr: 41762483
E-post: stein.storstein@sorfold.kommune.no
Knut Arne Hjellvik Mobil nr: 48026433
E-post: knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Lars-Arne Larsen Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (nordsia) Mobil nr: 48034663
E-post: jel@sorfold.kommune.no
Stig Elvebakk (Røsvik) Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
   
SØRFOLD ELDRESENTER: Tlf. 75 68 50 50
Vaktrom
Mobil nr: 95000315
E-post: vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
   
Avdelingsleder Trine Lise Jensen
Mobil nr: 911 86 624
E-post: tlj@sorfold.kommune.no
Kjøkken
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor Nord
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor Sør
Mobil nr:
E-post:
Hjemmetjeneste   
Avdelingsleder
Hilde Abelsen
 

Mobil nr. 95819796
E-post: hilde.abelsen@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleien
 Mobil nr: 915 87 493
Hjemmehjelp   Mobil nr.: 482 71 475
Ergoterapeut
Johanne Steinmo-Solvang

Mobil nr: 91140065
E-post: ergoterapeut@sorfold.kommune.no
Miljøtjenesten
Mobil nr: 478 94 821
BPA Bergveien Mobilnr: 948 34 254
Avlastningsbolig for barn Mobil nr: 952 54 558
Fysioterapi  
Fysioterapi Kristin N Jakobsen
Mobil nr: 41237705
E-post:
Fysioterapi Rakel Pettersen
Mobil nr: 95732644
E-post: fysio@sorfold.kommune.no

Fysioterapi

Heidi Jensen


Mobil nr: 97466041
E-post:
Sørfold sykehjem Tlf. 75 68 50 68
Avdelingsleder  Wanja Olsen
Mobil nr. 90778468
E-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no
   
   
Kjøkken
Mobil nr:
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
Avdeling I, Vaktrom
Mobil nr:
E-post: avdeling1.ss@sorfold.kommune.no
   
Avdeling II, Vaktrom
Mobil nr:
E-post: avdeling2.ss@sorfold.kommune.no
   

Vaktmester

Stig Elvebakk


Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
Elvheim Bokollektiv/ Hjemmetjeneste Nord   
Vaktrom
Mobil nr:
E-post: vaktrom.elvheim@sorfold.komune.no
Telefaks
Mobil nr:
E-post:

Avdelingsleder

Hilde Abelsen


Mobil nr: 95819796
E-post: hilde.abelsen@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleie nord
Mobil nr: 48216449
E-post:
Kjøkken
Mobil nr:
E-post:
Hukommelsesteam Sørfold kommune:  
Leder hukommelsesteam Mobil nr: 95365235
 
BARNEHAGER:  
Løkta Barnehage, Røsvik  
Kontor, styrer Liss-Mona Abrahamsen
Mobil nr: 90653586
E-post: lea@sorfold.kommune.no
Avdeling
Mobil nr: 90123410
E-post:
Straumen Barnehage  

Kontor styrer

Brith Danielsen


Mobil nr: 48066201
E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no
Møterom
E-post: personal.straubhg@sorfold.kommune.no
Avdeling 1 (Tussi)
Mobil nr: 91006582
E-post: kari.johnsen@sorfold.kommune.no
Avdeling 2 (Tigergutt)
Mobil nr: 95419939
E-post: arna.hagenes@sorfold.kommune.no
Avdeling 3 (Ole Brumm)
Mobil nr: 90968752
E-post: sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no
Avdeling 4  (Nasse Nøff)
Mobil nr: 94780895
E-post:marita.leirvik@sorfold.kommune.no
Avdeling 5 (Uglehuset) Mobil nr: 90772401
E-post: ida.ingebrigtsen@sorfold.kommune.no
SKOLER:  
Nordsia oppvekstsenter  
Rektor Arne-Harry Nilsen
Mobil nr: 46816341
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærere
 
Røsvik Skole  
   
Kontor, Lisbeth Eidissen
Mobil nr:
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor Trude Gleinsvåg
Mobil nr: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Lærere
Mobil nr:
E-post:
Bibliotek
Mobil nr:
E-post: rosvik.bibliotek@sorfold.kommune.no
Klubbrom Mobil nr: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
   
Straumen Skole Tlf.75 68 51 90
Sentralbord, Solfrid Skar Wold
Mobil nr: 41637841
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
Trådløs tlf Ekspedisjon
Mobil nr:
E-post:

Rektor

Arne-Harry Nilsen


Mobil nr: 46816341
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Inspektør
Vibeke Olsen

Mobil nr: 95851236
E-post:vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring  Gøran OLsen
Mobil nr:
E-post: goran.olsen@sorfold.kommune.no
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B (5-7 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team C (8-10 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team A (Paviljong)
Mobil nr:
E-post:
SFO
Kristin W. Johansen
Tlf. 75 68 51 97
Mobil nr: 91188132
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no

Vaktmester

Lars A Larsen


Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
SØRFOLD SOKN:  

Kirkekontoret

Åpningstid: 10.00 - 14.30 , Onsdag stengt

 

Kirkeverge

Beate Brevik


Mobil nr:
E-post: sorfold.sokn@sorfold.kommune.no
Sokneprest Lisbeth Gieselmann
Mobil nr:
E-post: soknepresten@sorfold.kommuine.no

Diakoni

Connie Bakken


Mobil nr: 91358877
E-post: diakoni@sorfold.kommune.no

Organist

 


Mobil nr:
E-post:

Kirkegård Røsvik,

Jan Wiik


Mobil nr: 99227809
E-post: jan.wiik@sorfold.kommune.no
Beredskapstelefon prest
Mobil nr: 91655878
E-post: