ADMINISTRASJON (Rådhuset på Straumen Kontaktpunkter
Sentralbord/servicekontor:

Tlf nr: 75685000

E-post: post@sorfold.kommune.no

Kundemottak/resepsjon:  
Personal-og organisasjonsavdeling:  

Stabsleder Lillian Martinussen

Mobil nr. 91724617
E-post:
lillian.martinussen@sorfold.kommune.no

Faktura,

Bente Storåker

Mobil nr: 94827884
E-post:
bente.storaker@sorfold.kommune.no
Personalrådgiver
Mobil nr:
E-post: 
 

Lønningskontor,

Turid Willumstad

Mobil nr. 46855065
E-post: 
turid.willumstad@sorfold.kommune.no

Lønningskontor,

Merete Pedersen

Mobil nr.46886569
E-post: 
merete.pedersen@sorfold.kommune.no

IT-konsulent

Knut Rudi

Mobil nr: 94810579
E-post: knut.rudi@sorfold.kommune.no
IT-lærling
Sokrathes Amadeus Halsbakk Lien
Mobil nr. 91397123
E-post:
sokrathes.lien@sorfold.kommune.no
IT fagarbeider Roger Isaksen Mobil nr: 90116301
E-post:
roger.isaksen@sorfold.kommune.no
Strategisk ledelse:  
Kommunedirektør
Stig Arne Holtedahl
Mobil nr: 92461616
E-post: 
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Lisbeth Bernhardsen
 
Mobil nr: 46824305
E-post: lb@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no
................  

Ordfører

Gisle Erik Hansen


Mobil nr: 97561682
E-post: ordforer@sorfold.kommune.no
   
Omsorgstjeneste og kommunalsjef drift :
i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen.
 

Kommunalsjef

Lisbeth Bernhardsen

Mobil nr: 46824305
E-post: lisbeth.bernhardsen@sorfold.kommune.no
Enhetsleder institusjon og hjemmetjeneste
Margunn Skjevik
T
Mobil nr: 92865382
E-post: 
margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
   
Konsulent tildeling
Ella Marie Fredriksen

 

Mobil nr: 91620930
E-post: 
tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
   
Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil/støttekontakt
Kenneth Grytvik
 

Mobil nr: 91368353
E-post:
kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no
Rådgiver oppvekst (på Rådhuset)
Thomas Halvorsen
Mobilnr. 46836098
E-post:
thomas.halvorsen@sorfold.kommune.no
Fagforeninger:  
Fagforbundet i Sørfold
(På Rådhuset, der møterom Sjunkhatten
var før)

Mobil nr: 95107171
E-post: 
fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet

Mobil nr: 41302986

E-post: utdanningsforbundet@sorfold.kommune.no

Sykepleierforbundet

 

E-post: sissela.karlsen@sorfold.kommune.no
 

Økonomiavdeling:  

Økonomisjef

Kjellaug Bendiksen

Mobil nr: 48266977
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no

Faktura, 

Trine Vedal

Mobil nr. 46919338
E-post: 
trine.vedal@sorfold.kommune.no

Regnskap,

Anniken Pedersen

Mobil nr. 91160652
E-post: 
anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Legekontor Straumen Tlf nr: 75685140
Mobil nr:90808647
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
Leder Helse og velferd
Gunnbjørg Olufsen
Mobil nr: 95747125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Berill Dåbakk
Mobil nr: 90857423
E-post: 
berill.dabakk@sorfold.kommune.no
Helsesykepleier
Trude Zahlsen
Mobil nr: 48267338
E-post: 
tza@sorfold.kommune.no

 
Helsesykepleier
 
Mobil nr.
E-post:
 
   
Leder habilitering og psykisk hele
 
Mobil nr.93003437
E-post:
 
   
Kulturkontoret: (ved Rådhussalen)  

Kultursjef

Bente Braaten


Mobil nr: 97530437
E-post: 
kultur@sorfold.kommune.no
Folkehelsekoordinator
Sylvi K. Brandsæther

Mobil nr: 90727655
E-post:
sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no
Prosjektleder Heilt innafor
Lena Pedersen Osnes
Mobil nr: 97161771
E-post:
lena.pedersen@sorfold.kommune.no
 
Biblioteket:  
Ekspedisjon Bibliotek
 

Mobil nr:46851792
E-post: 
bibliotek@sorfold.kommune.no
 
 
Bibliotekleder (vikar)
Sylvia Bredal

Mobil nr:
E-post: 
sylvia.bredal@sorfold.kommune.no
Kulturskolen:  
Kulturskoleleder
Ragnhild Hansen

Mobil nr: 41617970
E-post: 
rhh@sorfold.kommune.no
   

Kulturskolelærer/ungdomskoordinator

Sveinar Aase


Mobil nr: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Kulturskolelærer

John Kristian Karlsen


Mobil nr: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
 Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil nr: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Kulturskolelærer
Ole-Anders Seines
Mobil nr: 468 14276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
Newton og realfagssatsing:  
   
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
   

NAV

Tlf. 55553333

 


 
   
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Kari Hansen Setså

Mobil nr: 90194437
E-post:kari.setsa@sorfold.kommune.no
Barnevernkonsulent
Lovise Brodersen Mærvoll
 

 

Mobilnr:90981201
E-post:
lovise.marvoll@sorfold.kommune.no
 

 

 
Barnevernvakt
 
Tlf nr: 46955776
 
Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning etc.
Anichen Greger

 Tlf.nr. 55 55 33 33

E-post: anichen.greger.eilertsen@nav.no

Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivining etc.
Grethe Søvik

Tlf. nr. 55 55 33 33
E-post: grethe.sovik@nav.no
Statlige tjenester
Tuva Furehaug
 
Tlf. 55 55 33 33
E-post: tuva.furehaug@nav.no
 

 
 
Flyktningekoordinator Ermin Krehic
(samt bostøtte/husbanksaker)
Mobil nr: 91697507
E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
   
Teknisk/næring:  
Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

Kommunaltekn.

Trond Nyquist


Mobil nr: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no

Bygg/Eiendom
Johanne Christin Øien Sjånes

 

Mobil nr:
E-post: johanne.sjones@sorfold.kommune.no

Byggesaksbehandler

Line Hansen


Mobil nr. 46866249
E-post: line.hansen@sorfold.kommune.no
Ingeniør geodata
Kåre Aure
 

Mobil nr: 46899354
E-post: kaare.aure@sorfold.kommune.no

 

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

 

Mobil nr: 90506096

E-post:

gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no

Landbrukskonsulent
Ida-Mari Hepsø Bye
 

Mobil nr: 46876553
E-post:ida.mari.bye@sorfold.kommune.no
   
Vakttelefon teknisk
Mobil nr: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted  

Formann

Gunnar Elvebakk

Mobil nr:  90562969 
E-post: 
gunnar.elvebakk@sorfold.kommune.no
 
 
Matsal
Mobil nr:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no

Odd Kåre Bernhardsen

(Liten Lastebil)

Mobil nr: 48114425
E-post:
oddkb@sorfold.kommune.no
   
Terje Nordhei Mobil nr: 97561782
E-post:
Kjell M. Holtan
Mobil nr: 91360398
E-post:
Geir I. Moen Mobil nr:90042920
 
Vaktmesterkorps  
Hugo Moen Mobil nr. 99247341
E-post:
hugo.moen@sorfold.kommune.no
   
Henning Øwre

Mobil nr: 99225669

E-post:
henning.owre@sorfold.kommune.no

Svein Willy Fuchs Mobil nr: 90361211
E-post:
svein.willy.fuchs@sorfold.kommune.no
Knut Arne Hjellvik Mobil nr: 48026433
E-post:
knut.arne.hjellvik@sorfold.kommune.no
Lars-Arne Larsen Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (nordsia) Mobil nr: 48034663
E-post:
jel@sorfold.kommune.no
  Mobil nr:
E-post:
 
   
SØRFOLD ELDRESENTER: Tlf. 75 68 50 50
Vaktrom
Mobil nr: 95000315
E-post:
vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
   
Avdelingsleder
Grethe C. Angler Johansen

Mobil nr: 911 86 624
E-post:
grethe.johansen@sorfold.kommune.no
 
Kjøkken
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon
Mobil nr: 94865546
 
 
 
Hjemmetjeneste   
Avdelingsleder
Randi Langø

Mobil nr. 941 49 348
E-post:
randi.lango@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleien
 Mobil nr: 915 87 493
Kreftkoordinator Veronika Hjemgam Mobil nr:94881225
E-post:
veronika.hjemgam@sorfold.kommune.no
Hjemmehjelp   Mobil nr.: 482 71 475
Ergoterapeut
Johanne Steinmo-Solvang

Mobil nr: 91140065
E-post:
ergoterapeut@sorfold.kommune.no
Miljøtjenesten
Mobil nr: 478 94 821
BPA Bergveien Mobilnr: 948 34 254
Avlastningsbolig for barn Mobil nr: 952 54 558
Fysioterapi  
Sørfold Fysioterapi Mobil nr:46829167
E-post:
fysio@sorfold.kommune.no
Fysioterapi Kristin N Jakobsen
Mobil nr: 41237705
 
Fysioterapi Rakel Pettersen
Mobil nr: 48345122
E-post:
rakel.fysio@gmail.com

Fysioterapi

Heidi Jensen


Mobil nr: 97466041
 
Sørfold sykehjem Tlf. 75 68 50 68
Avdelingsleder  DIanne Ramirez
Mobil nr.
E-post: dianne.ramirez@sorfold.kommune.no
   
Kjøkken
Mobil nr:
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
Avdeling I, Vaktrom
Mobil nr:
E-post:
avdeling1.ss@sorfold.kommune.no
   
Avdeling II, Vaktrom
Mobil nr:
E-post:
avdeling2.ss@sorfold.kommune.no
   

Vaktmester

 


Mobil nr:
E-post:
 
   
 
 
Hjemmetjeneste nord
Mobil nr: 48216449
E-post:
 
 
Hukommelsesteam Sørfold kommune:  
Leder hukommelsesteam Mobil nr: 95365235
 
BARNEHAGER:  
Løkta Barnehage, Røsvik  

Kontor styrer 

Malin Eriksson


Mobil nr: 97194239
E-post:
malin.eriksson@sorfold.kommune.no
Avdeling
Mobil nr: 90123410
E-post:
Straumen Barnehage  

Kontor styrer

Liss-Mona Abrahamsen


Mobil nr: 90653586
E-post:
lea@sorfold.kommune.no

 straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

Møterom
E-post: personal.straubhg@sorfold.kommune.no
Avdeling 1 (Tussi)
Mobil nr: 91006582
E-post:
kari.johnsen@sorfold.kommune.no
Avdeling 2 (Tigergutt)
Mobil nr: 95419939
E-post:
arna.hagenes@sorfold.kommune.no
Avdeling 3 (Ole Brumm)
Mobil nr: 90968752
E-post:
sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no
Avdeling 4  (Nasse Nøff)
Mobil nr: 94780895
E-post:
marita.leirvik@sorfold.kommune.no
Avdeling 5 (Uglehuset) Mobil nr: 90772401
E-post:
ida.ingebrigtsen@sorfold.kommune.no
SKOLER:  
Nordsia oppvekstsenter  
Rektor Arne-Harry Nilsen
Mobil nr: 46816341
E-post:
ahn@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærere
 
Røsvik Skole  
   
Kontor, Lisbeth Eidissen
Mobil nr: 46831186
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor Trude Gleinsvåg
Mobil nr: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Lærere
Mobil nr:94796672
E-post:
Bibliotek
Mobil nr: 46915889
E-post: rosvik.bibliotek@sorfold.kommune.no
SFO Mobil nr: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
   
Straumen Skole Tlf.75 68 51 90
Kontor, Solfrid Skar Wold
Mobil nr: 41637841
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
 
 

Rektor

Rita Rønnebu


Mobil nr: 91640932
E-post: rita.ronnebu@sorfold.kommune.no
Assisterende rektor
Vibeke Olsen

Mobil nr: 95851236
E-post:vibeke.olsen@sorfold.kommune.no
Voksenopplæring  Gøran Olsen
Mobil nr: 94146295
E-post: goran.olsen@sorfold.kommune.no
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B (5-7 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team C (8-10 kl)
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team A (Paviljong)
Mobil nr:
E-post:
SFO
Kristin W. Johansen

Mobil nr: 91188132
E-post: kristin.johansen@sorfold.kommune.no

Vaktmester

Lars A Larsen


Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
SØRFOLD SOKN:  

Kirkekontoret

Åpningstid: 10.00 - 14.30, Onsdag stengt

Mobilnr:46914012

E-post:
sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

Kirkeverge

Beate Brevik


Mobil nr: 41359586
E-post: beate.breivik@sorfold.kommune.no
Sokneprest Lisbeth Gieselmann
Mobil nr: 95468463
E-post: soknepresten@sorfold.kommuine.no

Diakoni

Connie Bakken


Mobil nr: 90247145
E-post: diakoni@sorfold.kommune.no

Kantor
Svetlana Jensen

 


Mobil nr: 45796286
E-post:
svetlana.jenssen@sorfold.kommune.no

Kirkegård Røsvik,

 


Mobil nr:
E-post: