Hovedinngang Rådhuset

Du når kommunen via mobiltelefon

Det er uvisst når telefonnettet er i orden igjen. Inntil feilen er utbedret, kan publikum benytte følgende numre for å nå fram til Sørfold kommune:

Servicekontoret: Mobilnummer 971 59 433

Man kan ikke sette over til de ulike kontorene fra denne telefonen, men sentralbordet og servicekontoret kan formidle beskjeder.

Servicekontoret har også en satelittelefon som alltid settes inn i drift når fasttelefonnettet ligger nede. Nummeret til denne er: 00881621443892.

Du kan også bruke e-post for å kommunisere med servicekontoret:

post@sorfold.kommune.no

Legekontoret: Mobilnummer 977 10 742

 

Informasjon om omsorgstjenesten:

Sørfold sykehjem i Røsvik og Elvheim har fasttelefonforbindelse. Sørfold Eldresenter og Hjemmetjeneste Sør må kontaktes pr. mobil.

Sørfold sykehjem:            75685068
Sørfold Eldresenter:         95000315
Hjemmetjeneste Sør:       95905747

Hjemmetjeneste Nord:    75685120

Kontorer på Rådhuset kan nås pr. mobiltelefon

Hvis du vet hvilket kontor på Rådhuset du ønsker å komme i kontakt med, kan du nå de aller fleste på mobil.

Her er den interne telefonkatalogen, der du finner mobilnumre til ledere, saksbehandlere og andre ansatte samt kommunale virksomheter utenfor Rådhuset:

Telefonkatalog Sørfold kommune