Vi er inne i en meget krevende periode hvor kommunale grusveier nærmest er i total oppløsning. Dette gjelder særlig Buvikveien, Andkilveien og vei fra E6 til Lappelv.

Vinter med langvarig barfrost har gitt oss relativt dyp tele. Med siste tids mildvær og påfølgende teleløsning tiner øverste lag av veidekket uten at fuktighet dreneres ut av veilegemet.

Dermed oppstår den situasjonen vi har nå, med særdeles ufremkommelige forhold og et toppdekke i tilnærmet full oppløsning.

Bruk av tyngre utstyr i forsøk på utbedring kan forverre situasjonen ytterligere. Erfaringsmessig vet vi også at innfylling av veigrus i mange tilfeller kan være med på å gjøre situasjonen enda verre.

Grunnet teleløsning og dårlige veier måtte IRIS  kutte ut henting av mat- og papiravfall  31. mars i områdene  Andkilen, Trolldalsveien, Buvikveien, Lappelvveien, Megården og muligens Aspenesveien.

Husstandene kan sette ut ekstra papir ved neste papirtømming som vil kjøres 28. april. Dette opplyser IRIS.

Er det innbyggere som venter leveranser med tyngre kjøretøy, ber Sørfold kommune om at dette enten blir utsatt eller utført uten at veiene blir belastet mer enn høyst nødvendig.

Mannskaper fra kommunen følger situasjonen kontinuerlig når det gjelder fremkommelighet for utrykningskjøretøy.