Glade barn i Barnas Naturklubb

Glade barn i Barnas Naturklubb, som er et flott og helsefremmende tiltak. Foto: Sylvi K. Brandsæther.

Samarbeid er nødvendig for å lykkes

Samtlige lag og foreninger i Sørfold inviteres til Rådhuset tirsdag 8. september kl. 18.00. Møtet holdes i det store møterommet/kantinen, og forventes å vare ca. 2 timer.

Bakgrunnen for møtet er at folkehelsekommunen Sørfold ønsker samarbeid og dialog:

–  For å lykkes og for å kunne målrette innsatsen trenger vi en god dialog. Vi inviterer derfor samtlige lag for å diskutere utfordringer, og hvordan vi sammen og hver for oss kan bidra til bedre helse for innbyggerne, heter det blant annet i brevet til lagene, som folkehelsekoordinator Steinar Strand har sendt ut.

Innledninger og diskusjon

I tillegg til lag/foreninger og politikerne i driftsutvalget vil også rådmann Ørjan Higraff og kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen delta. Det samme vil medlemmene i folkehelseutvalget, som skal holde korte innlegg om folkehelsearbeid i praksis, se punkt 3 lenger ned.

Opplegg for møtet:

1. Innledning v/ en politiker 
2. Folkehelse og folkehelsearbeid v/ folkehelsekoordinator Steinar Strand
3. Kommunalt folkehelsearbeid i praksis. Korte innlegg v/ medlemmene i folkehelseutvalget: leder NAV - helsesjef - leder omsorg - kultursjef - kommunalsjef teknisk

4. Helsetilstanden i Sørfold v/ kommunelege Jarand Gjestland
    Statistikk og folkehelseprofil
5. Kunnskapsgrunnlaget 2015 v/ folkehelsekoordinator Steinar Strand
    Kartlegging av utfordringer i folkehelsearbeidet i Sørfold
6. Samarbeid i folkehelsearbeidet mellom kommunen og foreningene v/ kultursjef Bente Braaten
   
7. Plenumsdiskusjon: Hvordan kan vi alle bidra til bedre helse for kommunens innbyggere, hver for oss og sammen?