To ganger i året, i januar og juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene. Dette for å sjekke at de virker, og for å reparere de som er defekte.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) laget en tekst med informasjon til flyktninger om denne varslingstesten.

Teksten er laget på norsk, engelsk og ukrainsk.

Målet er at flest mulig ukrainere skal være klar over når varslingsprøven er, og at dette kun er en test som gjøres to ganger i året.

Tekstene ligger også her:

Varslingstest, engelsk

Varslingstest, ukrainsk

Her i Sørfold sørger flyktningetjenesten for at våre nyankomne ukrainske flyktninger får direkte informasjon om varslingstesten på sitt eget språk.

Norge har 1250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og kan høres av cirka halvparten av befolkningen.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.