–Denne varslingsprøven kan være skremmende, derfor er det viktig at også barnehager og skoler forbereder barn og elever på at Nødvarselet kommer, og hvorfor.

Dette skriver Utdanningsdirektoratet i en e-post til kommunene.

 Nødvarsel når ut til alle kompatible mobiltelefoner som er slått på og har dekning på 4G/5G.

  •  Telefoner som får testen vil vibrere og spille av en høy lyd i ca. 10 sekunder, samtidig som det kommer opp en tekst på norsk og engelsk foran på skjermen.
  •  Testen vil overstyre lydløs og andre innstillinger på telefonen. (For ikke å få varselet må telefonen skrus helt av eller settes i flymodus i god tid før og etter klokken 12.)
  •  Teksten i varselet beskriver at dette er en test og at du ikke trenger å gjøre noe. For mer informasjon om testen, gå til nødvarsel.no.
  •  De som kjører bil når testen kommer må la varselet ringe ut, og stoppe før du tar fokus vekk fra veien.
  •  Sørg for at telefonen din er oppdatert med nyeste programvare, ellers kan det være en årsak til at du ikke vil få et varsel.
  •  Det er ikke alle telefoner som kan motta Nødvarsel. Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel.
  •  Informer gjerne personer i familien som kanskje ikke har fått med seg at det kommer en test. Det kan være eldre, barn eller personer som kanskje ikke forstår norsk.