Luking av Kjempespringfrø på Strøksnes

Dugnad på Strøksnes i fjor sommer med luking av  kjempespringfrø.

Her ser vi også den korrekte måten å behandle avfalllet på: Legge det i svarte søppelsekker som knytes igjen og sendes med restavfallet.

Finnes mange steder i Sørfold

Hageplanter på å avveie kan utkonkurrere vår naturlige flora og er uønsket.

–  Kjempespringfrø finnes på Straumen, i Hjelvik, Kalvik, Mørsvik, Engan-Ørnes og Strøksnes.

Kanskje flere steder også, de fleste har jeg bare sett fra bilen, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen, som har tatt bildet under her, slik at vi kan kjenne igjen den uønskede hagerømlingen.

Det beste tipset for å bekjempe denne planten er å luke den bort.  Men avfallet må destrueres, ikke kastes i kompostbinge eller matavfall.

Hos Iris har de nemlig registrert at planter som er med i matavfallet kan spire når de blir lagt i komposten deres.

Kastes som restavfall for å unngå spredning

Av samme årsak må man heller ikke kaste plantene i kompostbinge i egen hage. Der kan de lett slå rot igjen.

–  Vi  anbefaler derfor å sende uønskede planter med restavfallet i svarte sekker som knytes igjen. Når de deretter går til destruksjon og brennes, er det ingen fare for spredning, sier Gerd Bente Jakobsen.

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø spres lett langs vassdrag og fortrenger andre planter. Slik ser den ut på nært hold.