Illustrasjonsfoto: Dette er ikke et privat vannverk, Straumen vannverk er kommunalt.

Følgende kriterier gjelder:

  • Den enkeltes egenandel må være større enn tilknytningsavgiften for kommunale vannverk før tilskuddsordningen kommer til anvendelse.
  • Tilskuddets øvre grense settes til 13.000 kroner på enkeltanlegg.
  • Tilskuddsberettiget vannverk skal være godkjent av kommunalsjef teknisk/næring før byggearbeid igangsettes.

Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes inn 15. juni på e-post til post@sorfold.kommune.no

Eller med vanlig post til Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  avdelingsingeniør Trond Nyquist, tlf. 941 68 697 eller e-post trond.nyquist@sorfold.kommune.no