Tilskudd kan søkes om i to forskjellige kategorier:

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Hvem kan søke?
Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd - samisk fartøyvern

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tidsbegrensning og frist

Tilskudd må søkes i perioden 1. oktober - 1. november, gjennom søkeportalen DIGISAK.

Tilskuddene gjelder for 2024, og tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. 
Tiltakene som får tilskudd i 2024, må ferdigstilles innen 2026.

Søknadsfrist: 1. november 2023.

For mer informasjon, se Sametingets nettsider om ordningen.

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskudd - samisk fartøyvern