Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Søknadsfrist er 3. november 2023.

Hva er målet med denne ordninga?

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Informasjon om ordningen og aktivitetstypene på Bufdirs nettsider.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen