Straumen vannverk

Dette er det kommunale vannverket på Straumen, som ikke er omfattet av tilskuddsordningen. Ordningen retter seg mot private enkeltanlegg og fellesanlegg.

Følgende retningslinjer er vedtatt i kommunestyret:

Enkeltanlegg og fellesanlegg ytes tilskudd på følgende vilkår:

  1. Private vannverk kan søke støtte til nyanlegg, vedlikehold og arbeid med internkontrollsystem/beredskapsplan.
  2. Den enkeltes egenandel må være større enn tilknytningsavgiften for kommunale vannverk før tilskuddsordningen kommer til anvendelse.
  3. Tilskuddets øvre grense settes til 13.000 kroner på enkeltanlegg.
  4. Tilskuddsberettiget vannverk skal være godkjent av kommunalsjef teknisk/næring før byggearbeid igangsettes.

Tilskuddsordningen gjelder enkeltanlegg eller anlegg der flere er tilknyttet.

Søknad sendes innen 30. september 2016  til Sørfold kommune, 8226 Straumen eller på E-post til post@sorfold.kommune.no