Våkenatt i Leirfjorden

I 2014 fikk Kjeller`n ungdomsklubb støtte til våkenatt. Dette er fra et tidligere arrangement.

Ungdomsrådet fremmer barn og ungdoms interesser

Sørfold ungdomsråd (SUR) består av 7 representanter fra ungdomsskolene i kommunen og 1 fra videregående skole.

SUR er et kommunalt utvalg som arbeider med ungdomssaker, og kulturkontoret er sekretariat.

For 2015 har SUR en tilskuddspost på  25.000 kroner som kan deles ut til aktivitets- / trivselsfremmende tiltak for barn/ unge.

Klasseturer og medlemsturer kan ikke få støtte

Søkere kan være elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger som ønsker å gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn/unge.

Det kan ikke gis  tilskudd til klasseturer, medlemsturer i lag/ forening eller til undervisningsutstyr.

Søknader må signeres av både en voksen og et barn / en ungdom. 

Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum, hva dere skal gjøre og en begrunnelse for tiltaket.

Husk bankkontonummer som et eventuelt tilskudd skal utbetales til. 

Søknaden  sendes Sørfold Ungdomsråd, kulturkontoret

v/ Steinar Strand   steinar.strand@sorfold.kommune.no

seinest tirsdag 24.november 2015. 

Har dere spørsmål?

Kontakt Steinar Strand, tlf. 756 85 334/ 476 34955 ev. på e-post.