Fotbaalltrening i Sørfoldhallen

Fotballtrening i Sørfoldhallen.

Allsidig trening og lek for de minste

IL Siso har startet et nytt tilbud i høst, der barn helt ned i 0-6 år er i aktivitet med lekepreget trening i Sørfoldhallen.  Tilbudet er lagt til onsdager kl. 17.30-19.00, og barna er inndelt i tre grupper: 0-6 år, 6-10 år og 10 år og oppover.

Leder i IL Siso Ronny Myhre forteller at denne innetreningen  vil fortsette til like etter jul, og at de  har plass til flere. Han ber interesserte ta kontakt med ham på tlf. 901 25 197.

Stor aktivitet

Ellers er det både innebandy, volleyball, bueskyting og trim for voksne i Sørfoldhallen, i tillegg til det som allerede er nevnt.

Se timefordelingen for inneværende skoleår:

Sørfoldhallen

Bassenget

Treningsrommet