Silje Alfheim og Steinar Strand

Silje Alfheim har dratt i gang lekepreget håndball for barn i 2.- 3. klasse. Ved siden av henne står idrettsleder Steinar Strand.

Aktivitet 6 dager i uka

Både selve hallen og treningsrommet er i bruk 6 dager  i uka, det vil si alle dager unntatt lørdag.

Her er tradisjonell hallaktivitet som volleyball og innebandy, samt utendørsidretter som trial og ski som bruker hallen til allsidig trening.

Når det gjelder treningsrommet, er det foretatt timeforeling kun for resten av 2015 i første omgang. Dette fordi det kan komme endringer etter nyttår.

Det er styret for Sørfoldhallen som fordeler timer, etter at lagene har kommet med sine ønsker.

Her er timefordelingen:

Treningsrommet 2015

Sørfoldhallen skoleåret 2015-2016