Ida Beate Otterlei

Annenhver tirsdag fra 27. september

Gamle glimt er alltid et populært innslag på Bakeriet. Som vanlig vil Ida Beate Otterlei (bildet) gjerne ha hjelp fra publikum til å sette navn på personer på bildene.

Når det er tirsdagstreff på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen, åpner kaffesalget kl.10.00, og denne gangen er det Eldres Venner som har kaffen klar.

Kommunens aktivitetsbuss kjører fra Kvarv ca. kl. 09.00 og fra Røsvik ca. kl. 10.15.

Tirsdagstreffet fortsetter annenhver tirsdag, og programmet videre ut over høsten ser slik ut:

Tirsdag 11. oktober kl. 11.30: Musikalske øyeblikk. Dette er en konsert i regi av Den kulturelle spaserstokken i Salten, og vi møter sanger Soetkin Baptist og pianist Sveinar Aase.

De serverer musikalske favoritter fra populærmusikken mellom 1940 og 1970, og vi får høre alt fra Prøysen til Beatles.

Lions selger kaffe og vafler.

Rollespill om hjemmebesøk

Tirsdag 25. oktober skal ansatte i omsorgstjenesten prøve seg som «skuespillere»:

Du har kanskje lest om prosjektet som er satt i gang, der alle hjemmeboende over 75 år i Sørfold får tilbud om besøk.  Hvordan foregår dette? Vi får lov å  være til stede  når Amanda Olsen (80) får besøk.

Før rollespilet slipper til, vil John Kristian Karlsen framføre et par sanger til eget gitarakkompagnement.

Denne tirsdagen er det Mental Helse Sørfold som står for salget av kaffe og vafler.

Julekonsert 6. desember

8. november står Musikalske minner på plakaten, der kulturskoleelever og John Kristian Karlsen framfører sanger man vil huske hvis man har levd en stund.  Denne konserten vil også besøke institusjonene.

22.november er det foreløpig ikke bestemt program, men 6. desember blir det julekonsert med Eirin Edvardsen og Sveinar Aase.