Hus til salgs i Elvkroken

Dette er en av boligene som skal selges.

Selges høystbydende over takst

Det foreligger takst for de to boligene, og interesserte bes henvende seg til Sørfold kommune for å få tilsendt denne:  Tlf. 75 68 50 00 eller post@sorfold.kommune.no

Boligene selges høystbydende over takst. Bindende bud med finansieringsbevis, merket Bud Elvetun 8 eller  Elvetun 12, leveres skriftlig i lukket konvolutt til Sørfold kommune innen 29. april 2016 kl. 12:00.

Ved spørsmål, kontakt kommunalsjef Kurt P. Hjelvik tlf 90 52 75 29.