Edit Sletten

Edit Sletten. Foto: Oddmund Andersen.

Brev fra Forsvarsdepartementet til alle kommuner

3. mars i år sendte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide brev til alle landets kommuner. Der skriver hun blant annet:

–  Det er en utbredt oppfatning at mange av de som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener. Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side.

Derfor har Regjeringen laget en egen minnemedalje, som jeg ber ordfører i kommunen overrekke, i tilknytning til frigjøringsdagen 8. mai eller ved en annen egnet anledning.

Hun ba kommunene kunngjøre dette, og sende sin innstilling til fylkesmannen.

Kun gjenlevende kan få medaljen

I kriteriene for minnemedaljen ble det presisert at den ikke kan overrekkes post mortem, kun til de som fortsatt er i live.

Etter å ha fått inn forslag, nominerte Sørfold kommune to personer: Edit Sletten (94) og Håkon Skar (89).

27. april bekreftet Fylkesmannen i Nordland at samtlige foreslåtte fra kommunene i Nordland vil få medlaje.

Gjemte krigsfanger i kjelleren

Edit Sletten gjemte sovjetiske krigsfanger nede i kjelleren under kjøkkenet.

Hun forteller selv om denne episoden i boka Grenselos i grenseland, utgitt 2015 på Orkana forlag:

En gang kom to russere hjem til Halvard og Edit Sletten i Lakshola.  De ble tatt inn og gitt mat. Plutselig oppdaget de fire tyskere på vei mot huset. På kjøkkenet var det en gulvluke, og de gjemte russerne der nede.

De måtte sitte helt stille mens tyskerne kom inn i huset for å koke kaffe.

Tyskerne skal ha tatt seg god tid og satt der lenge.

Da russerne kom opp igjen, ble de utstyrt med mat, klær og sko. Deretter loste Halvard dem til Virihavrre.

En risikofylt tur

Håkon Skar er den eneste gjenlevende grenselos i Sørfold.

Med stor fare for eget liv loset han og Karl Skar flyktninger over fjellene i Sørfjorden, som var godt bevoktet av tyske styrker, og til Sverige.

–  Han ville sikkert ha gjort samme valget i 2015, om situasjonen og helsen var som den gang, skriver en av forslagsstillerne.

F.v. Håkon Skar og ordfører Lars Evjenth

Håkon Skar sammen med ordfører Lars Evjenth ved bautaen som er reist til minne om grenselosenes innsats. Denne står like ved Kobbelv Vertshus, og bildet er tatt  8. mai 2010.

Overrekkelsen av minnemedaljene vil skje på Kobbelv Vertshus fredag 8. mai kl. 18.00.

Opplegget for denne delen av 8. mai - markeringen blir slik:

  • «Grenselos i grenseland»: Ole Henrik Fagerbakk forteller om grenseloser i Sørfold.
  • Kulturinnslag v/ distriktsmusikerne John Kristian Karlsen og Sveinar Aase.
  • Overrekkelse av minnemedalje v/ ordfører Lars Evjenth.

Gratis inngang, alle velkommen.