Kraftig vind har gjort at små og store røtter og trær har blåst ut i fjordområdene.
 
Sørfold kommune ber alle som trafikkerer på fjorden om å være særlig på vakt i forhold til dette, slik at uhell ikke oppstår.