Busstopp ved Straumen

Passasjeren har gått av nordgående buss, skal nå krysse E6, og registrerer at det er klart.

Busstopp ved Straumen

Men slik så det ut få sekunder senere. Det er fartsgrense 80, og krysset er uoversiktlig.

Farlig kryss og langt å gå

Vår forsøksperson brukte ikke mange sekundene på å komme seg over veien. Da kan man tenke seg hvor trafikkfarlig det vil være for eldre, andre som ikke er så raske til bens og folk med mye bagasje.

Ordfører Lars Evjenth har skrevet brev til fylkesråd for samferdsel om denne problematikken.

Et fåtall av bussene kjører innom selve Straumen, og man er da henvist til å gå av og på bussen ved E6, sør eller nord for Straumen.

Inviterer til møte og befaring i Sørfold

I tillegg til de trafikkfarlige situasjonene, innebærer dette at man må gå ca. en kilometer for å komme til Straumen.

–  Kombinasjonen av at det er langt å gå fra E6 til kommunesenteret og trafikkfarlige busstopp gjør at svært mange velger bort å reise kollektivt, skriver ordfører Evjenth, som inviterer fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund til møte og befaring, med sikte på dialog om dette.