Straumen

Det er mangel på ledige boliger, både på Straumen (bildet) og andre steder i Sørfold. Foto: Tore Vidar Solem.

Når Sørfold kommune søker etter nye medarbeidere, står det i utlysningsteksten at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.   

Men tilgangen på kommunale boliger er begrenset, og vi ønsker derfor å komme i kontakt med private som kan tenke seg å leie ut på Straumen og i omegn.

Kontaktpersoner er kommunalsjefene:

 Lisbeth Bernhardsen, tlf. 468 24 305, e-post lb@sorfold.kommune.no

 Kurt Hjelvik, tlf. 905 27 529, e-post kph@sorfold.kommune.no