Det er mangel på ledige boliger, både på Straumen (bildet) og andre steder i Sørfold.

Når Sørfold kommune søker etter nye medarbeidere, står det i utlysningsteksten at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.   

Men tilgangen på kommunale boliger er begrenset, og vi ønsker derfor å komme i kontakt med private som kan tenke seg å leie ut, særlig gjelder dette på Straumen og i omegn.

Og både hus og leiligheter av forskjellig størrelse vil være aktuelt.

Vi ber nå om at interesserte tar kontakt via skjemaet under her.