Begovet for ferievikarer gjelder særlig til pleie og omsorgsoppgaver på somatisk og skjermet enhet for mennesker med demenssykdom, samt kjøkken.

Vi ber deg ta snarlig kontakt hvis dette kan være noe for deg, kontaktpersoner er:

  • Margunn Elise Skjevik, enhetsleder hjemmetjenesten Sørfold kommune

margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Tlf. 928 65 382

  • Wanja Olsen, avdelingsleder Sørfold sykehjem

wanja.olsen@sorfold.kommune.no

Tlf . 907 78 468