Det er ønskelig at lærer har erfaring med særskilt norskopplæring.

Men vi legger også vekt på engasjement og interesse.

Det blir viktig å skape gode relasjoner og trygghet for elevene. Opplæringen vil skje i samarbeid med lærere på trinnet.

Interesserte bes ta kontakt med rektor Rita Rønnebu så snart som mulig.

Hun kan treffes på telefon 916 40 932 eller e-post rita.ronnebu@sorfold.kommune.no