Foreløpig ut skoleåret, men kan bli forlenget

Sørfold kommune har bosatt flyktninger fra Ukraina og skal ta i mot flere.

Dette gjør at vi må øke kapasiteten ved voksenopplæringen.

Med dette går vi ut og søker etter norsklærer, helst en som kan tiltre snarest, men dette kan avtales.

Heltid eller deltid kan også avtales nærmere, og tilpasses ønsker og mulighet for den eller de som ansettes. I første omgang vil ansettelsen ha varighet ut skoleåret, dvs. frem til sommeren, men det er mulighet for forlengelse også for neste skoleår.

I utgangspunktet kreves utdannelse som lærer/PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), men også andre oppfordres til å søke. Relevant praksis vil også bli vektlagt.

Voksenopplæringen holder til ved Straumen skole.

Kortfattet søknad og CV sendes Lisbeth Bernhardsen så snart som mulig på e-post: lb@sorfold.kommune.no.