Interesserte bes henvende seg snarest til Johanne Øien Sjønes, som er avdelingsingeniør bygg.

Hun kan treffes på telefon 970 66 218 eller e-post johanne.sjones@sorfold.kommune.no