Regjeringen melder 30. januar at de nasjonale tiltakene videreføres til midten av februar.

Les mer om dette:

Pressemelding fra Regjeringen

Oversikt over nasjonale tiltak

Vaksinasjonsprogrammet

Kriseledelsen i Sørfold kommune hadde møte 4. februar. Oppdatering av tiltak og retningslinjer som gjelder for Sørfold kommune:

  • Servicekontoret åpner for publikum mandag 8. februar. Da blir det også mulig for innbyggerne å møte saksbehandlerne rundt om på kontorene på Rådhuset..
  • Biblioteket åpner tirsdag 9. februar, og vil da ha åpent tirsdager kl. 10.00-15.00 og torsdager kl. 12.00 - 17.00. Det samme gjelder for utstyrssentralen.
  • Treningsrommet ved Nordsia oppvekstsenter åpner 8. februar.
  • Treningsrommet i Sørfoldhallen åpner også mandag 8. februar, og vil være åpent mandag - torsdag kl. 16.00 - 20.00 og søndag kl. 19.00-21.00.  Max 3 personer til stede samtidig og max 1 time på hverperson. Hvert apparat som brukes vaskes etter bruk og besøkende registreres med kontaktinformasjon.
  • Bygdekinoen ved Mørsvik skole starter opp igjen fra 12. februar, men med øvre publikumsgrense på 10 personer pr. forestilling siden det ikke er fastmonterte stoler i lokalet, og billettsalg kun på nett. Bygdekinoen har utarbeidet egne smittevernregler for sin virksomhet.
  • Fortsatt stopp i organisert innendørs aktivitet for voksne, men trening kan foregå utendørs hvis man holder avstand
  • Det gjøres unntak fra forrige kulepunkt for årsmøter i lag og foreninger, som kan avholdes etter følgende opplegg:

I gymsal ved Norsdsia oppvekstsenter etter avtale med rektor Arne-Harry Nilsen -  for inntil 10 personer

I gymsal/samfunnshus Røsvik for inntil 10 personer, booking avtales med kulturkontoret på tlf. 975 30 437

I Rådhussalen for flere enn 10 personer, booking avtales med kulturkontoret på tlf. 975 30 437.

NB! Det presiseres at generelle smittevernregler om avstand og håndhygiene må overholdes. Og er man syk, skal man holde seg hjemme.

Vedr. Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter:

Her gjelder følgende besøksregler fra 8. feburar:

I tråd med anbefaling fra Regjeringen er det lettet på besøksregler ved institusjonene, dette som en følge av at beboerne er vaksinert.

Pårørende bestiller tid på forhånd slik at institusjonene ikke tar imot flere enn de klarer å håndtere i forhold til smittevern. De blir møtt ved inngangen og fulgt inn på pasientrom eller besøksstue. Det er lov med besøk på pasientrom, max 2 stykker. På besøksstue er det anledning til å ha flere.

Besøkende blir også registrert med navn og telefonnummer ved ankomst.