Som tidligere år er det avsatt timer til medlemmer av idretts/helsesportslag.  Lagene har frist til 1. oktober med å melde inn eventuelle endringer i treningstid og kontaktpersoner. Dermed kan det bli endringer i oppsettet etter denne tid, dette kommer vi tilbake til.

Det er også avsatt tid til kommunens ansatte og private bedrifter.

Bruk av treningsrommet 2021/2022

Følgende regler gjelder:

  • Trening på egen hånd: Aldersgrense 18 år
  • Ungdom under 18 år: I følge med voksen eller deltaker på organisert aktivitet i kommunal regi. NB! Apparatene egner seg ikke for barn under 14 år.
  • Brukerne må rengjøre utstyr fortløpende etter bruk.
  • Husk god håndhygiene
  • Hold avstand

I løpet av sommerferien har nytt utstyr kommet på plass. Vi retter en spesiell takk til Sørfold helsesportslag, som hjalp til med innbæring og montering.

Dette er nytt:

  • 1 ny tredemølle
  • Ergometersykkel
  • Manualer
  • Rygghev
  • Beinpress

Etter lang tid med koronarestriksjoner er Heilt innafor klar til å komme i gang med aktivitet i hall og spesialrom på kveldstid, og inviterer til kick off i uke 38. Der inviteres også lag og foreninger til å vise fram sine tilbud og få mulighet til å rekruttere flere medlemmer.

Program for dette er under utarbeidelse.

Spørsmål og henvendelser om bruk av treningsrommet kan rettes til områdeleder Rita Rønnebu, e-post rita.ronnebu@sorfold.kommune.no eller tlf. 916 40 932.