Når det gjelder de faste brukerne, ber vi om at de melder fra hvis de har behov for endringer fra forrige skoleår: Endret dag eller klokkeslett, frafall, utvidelse eller avkorting.

Nye brukere som ønsker faste timer i basseng og hall er også velkommen til å melde inn sine behov.

Alle inspill bes sendt til folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther innen 15. september. E-post: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no

Fram til fristens utløp og eventulle endringer i timefordeling, gjelder forrige skoleårs fordeling fortsatt:

Timefordleing i hallen 2018/2019

Timefordeling i bassenget 2018/2019

Treningsrom 2018/2019