Program  oppsatt onsdag 27. mars:

Klubbmesterskap  i IL Siso er utsatt til onsdag 3. april

Minikonsert med kulturskolen er avlyst

Operasjon Muskedunder, foredrag på Bakeriet: Utsatt til tirsdag 7. mai kl. 11.30.

Kaffekonsert med Sangria er avlyst

Program  oppsatt torsdag 28. mars:

Bocciakamp for voksne v/ Sørfold helsesportslag: Trening som vanlig

Samspill, helse og livsglede Røsvik: Ukentlig aktivitet som gjennomføres som vanlig

Folkebad i Sørfoldhallen: Ukentlig aktivitet som gjennomføres som vanlig

Markering av helsefremmende skole Nordsia oppvekstsenter: Utsatt til etter påske

Pilegrimsvandring: Avlyst

Åpen hall for ungdom: Oppstart utsettes en uke til torsdag 4. april

Pubkonsert på Kvarv: Utsatt, my dato kommer

Program oppsatt fredag 29. mars:

Fredagstreff på Vaffelhjørnet: Ukentlig aktivitet som gjennomføres som vanlig

Grand opening av utstyrssentralen: Utsettes, ny dato kommer

Friluftsfestival  på Strøksnes 29.- 31. mars:

Avlyst, men pubkonsert vil bli satt opp senere, ny dato kommer