Adrian Kamfjord

2. klassingen Adrian Kamfjord  bor på Seljeåsen og må gå en kilometer ned til skolebussen, uten veilys.

Mørk skolevei

For temmelig nøyaktig 2 år siden sendte de to mødrene Grete Brandsæther og Marit Westgård brev til kommunen. Der søkte de om å få gatelys på den kommunale veien fra krysset ved Lakselva til bolighusene på Seljeåsen.

–  Det er busstopp ved fylkesveien, og barna må gå 1 kilometer ned dit. Store deler av skoleåret er det mørkt både når barna går til bussen, og når de skal hjem.

Det er fartsgrense 50 km/t på den kommunale veien, og vi mener trafikksikkerheten vil økes betraktelig med belysning, skrev de to mødrene i brevet.

Barna som bor på Seljeåsen er  nå fra 3 til 15 år.

Busstopp for skolebarne ved kryss Lakselva

Her ved kryss Lakselva  går skolebarna av og på bussen.

Trafikksikkerhetsmidler i to omganger

Sørfold kommune søkte om trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune til å sette opp 21 lyspunkt på  Seljeåsveien, og ble innvilget 680.000 kroner i slutten av november i fjor. Dette utgjorde 80% av beregnet kostnad.

Men ved anbudsåpningen viste det seg at dette ikke var nok. Laveste tilbud var nemlig på 1.360.138 kroner.

Derfor søkte kommunen om ekstratildeling på 408.000 kroner i slutten av august i år, og nylig kom gladmeldingen om at også tilleggssøknaden var innvilget.

Dette betyr at fylkeskommunen har bidratt med til sammen 1.088.000 kroner til tiltaket , og med kommunal dekning av de øvrige  kostnadene er alt klart for å sette i gang arbeidet.

Beboere på Seljeåsen

F.v. Eva Lund Pedersen og Grete Brandsæther gleder seg til veilyset kommer.  Delvis skjult: Malin Kamfjord (3).

Tryggere idrettsaktivitet

Eva Lund Pedersen bor også på Seljeåsen, og har i tillegg vært med i IL Siso i alle år og er nyvalgt leder av Sørfold Idrettsråd. Hun er veldig glad for at det nå kommer veilys, også på vegne av idrettslaget og alle brukerne av det flotte området.

Når det arrangeres Siso-cup og annen aktivitet på mørke vinterkvelder, kommer det ofte så mye folk at parkeringsplassen på skistadion blir altfor liten.

Da står det biler parkert langs veien opp hele bakken, i mørke og under trafikkfarlige forhold for både barn og voksne som skal inn og ut av bilene, samtidig som det kjøres på veien.

Mørk vinterkveld ved skistadion på Seljeåsen

Det er bare klubbhuset og lysløypa som sørger for belysningen ved skistadion og omgivelsene. Nå blir det lysere tider.  Foto. Espen Reiss.