–Tiltaket gir bredere fortau og ny belysning gjennom Straumen. Det gir også tryggere skolevei og tryggere ferdsel generelt.

Dette skriver Trafikksikkerhetsutvalget som begrunnelse for å innvilge kommunens søknad om tilskudd.

Sørfold kommune har i eget planvedtak besluttet å oppgradere fortauet langs Søster Brits vei mellom kryss Straumvassveien og Langstranda.

–Fortauet er i dårlig tilstand og det er ønskelig å utvide bredden, både med tanke på bedre fremkommelighet og for enklere maskinell drift av fortauet, står det blant annet i planbeskrivelsen.

Kommunen håper også at bredere fortau vil bidra til at flere velger å gå og sykle.

Dermed har tiltaket også et miljø - og folkehelseperspektiv.

Se også:

Har du innspill om trafikksikkerhet?