Tur til Reinhausen 20. juni 2015

Sørfjord og omegn skytterlag har fått i oppdrag å re-merke stien fra Kobbelv Vertshus til Reinhausen. Dette er fra fellestur til Reinhausen 20. juni i år, som IL Leirgutten arrangerte. Foto: Arne-Harry Nilsen.

Fem stier re-merkes i sommer

–  Dette er stier som Sørfold kommune gjennom politisk vedtak har påtatt seg driftsansvaret for, og som vi normalt re-merker og vedlikeholder hvert 5. år, forklarer Steinar Strand.

Etter en kunngjøringsrunde i april, var det flere lag som meldte sin interesse for å utføre et eller flere oppdrag med merking.

Oppdragene er fordelt slik:

  • Røsvik – grense Sjunkhatten nasjonalpark : IL Knubben.
  • Straumen – Harlifjell : Fauske Svømmeklubb
  •  Straumen – Straumklumpen : IL Siso
  •  Kobbelv vertshus – Reinhausen : Sørfjord  og Omegn skytterlag
  •  Lomtjønna (E6 Hamarøyfjellet) – Mørsvikvasstinden (ny) : IL Leirgutten

Kommunen dekker utgifter til materiell og gir godtgjørelse for arbeidet.

Støtte til barne – og ungdomsarbeid

–  I utvelgelsen av lag for merking og skilting har vi lagt vekt på å fordele oppdragene, slik at ingen lag får mer enn ett oppdrag, skriver Stenar Strand i et brev til lagene.

–  I tillegg har vi lagt vekt på lokalkunnskap og at laget har medlemmer som ofte bruker området.

Det er også vektlagt at laget har barn og unge som hovedmålgruppe for sin ordinære drift. At barne – og ungdomsarbeid har høyest prioritet er et generelt prinsipp når kulturkontoret tildeler inntektsgivende oppdrag til lag og foreninger.

De lengste løypene er vanskelig å vedlikeholde

–  Tidligere har vi også hatt ansvar for Sørfjorden -Lakshol, Reinhausen - grense Sverige og Horndalsvatnet - Styrkesnes, men disse stiene er lange og vanskelige å vedlikeholde, og er derfor ikke prioritert, sier Steinar Strand.