Ekstra klubbkveld i skoleferien

Fast klubbdag i Straumen ungdomsklubb er onsdag, og onsdag 21. desember er det klubbkveld som vanlig kl. 18.00-22.00.

I romjulen blir det også klubb, men da torsdag i stedet for onsdag, altså torsdag 29. desember

Oppgradering av lokaler, inventar og utstyr

Da Straumen ungdomsklubb startet opp igjen høsten 2021, ble det klart at mye manglet.

Aktivitetshuset Bakeriet hadde lite ungdomspreg, og manglet utstyr som naturlig hører hjemme i en ungdomsklubb.

Det ble derfor tatt initiativ til å skaffe finansiering til nye møbler og diverse utstyr.

Bakeriet har flere lag og foreninger som faste brukere, men alle stilte seg positiv til å gi lokalene økt ungdomspreg.

Når det gjelder kommunale tilbud, er det først og fremst ungdomsklubben og miljøtjenesten som benytter lokalene, og brukernes behov og ønsker ble kartlagt for begge brukergrupper.

–Vi så at mye av ønskene om aktivitetsutstyr var sammenfallende for disse gruppene, sier ungdomskoordinator Sveinar Aase.

 Den gamle snekkerboden har blitt gamingrom.

 Det er kjøpt inn nye møbler, bordtennisbord, biljardbord, dart, PlayStation5, el-piano med mer.

Mye nytt kjøkkenutstyr er kommet på plass.

–Dette kommer alle til gode, sier Aase.

Felles innsats mot utenforskap

Kommunestyret og Frifond har bevilget midler til oppgraderingen. I tillegg er et ubrukt tilskudd fra Statsforvalteren til å opprette miljøkafé innarbeidet i prosjektet.

Til sammen gir dette en budsjettramme på 126.000 kroner.

Ungdommene i klubben har selv malt og pusset opp. Maling av veggene er ikke helt ferdig, dette vil fortsette.

Sveinar Aase forteller at ungdomsklubben nå går så det suser, med stor oppslutning fra målgruppen.

–Ungdomsklubben er blant mye annet også en forlengelse av arbeidet som helsesykepleierne gjør. Det handler om å forebygge utenforskap og ukultur.

Her er klubbleder en trygg voksen i ungdomsarbeidet, sier ungdomskoordinatoren.

I formannskapets budsjettforslag var det foreslått å redusere stillingen som klubbleder Straumen ungdomsklubb fra 20 til 9%.

Dette ble ikke vedtatt i kommunestyret, og stillingen videreføres uavkortet i 2023.