Mørsvik skole

I 2015 ble Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole slått sammen til Nordsia oppvekstsenter, men skolen i Mørsvik er fortsatt i bruk bl.a. til svømmeundervisning, kino og møter. Nå blir det også ungdomsklubb der.

Fra Elvkroken til Mørsvik

Kjeller`n ungdomsklubb fikk navnet sitt fordi den startet i kjelleren på Mørsvik skole. Miljørommet der ble i sin tid innredet ved hjelp av statlige midler knyttet til ungdomsåret 1985.

De siste årene har klubben hatt tilhold i Elvkroken, først i den tidligere barnehagen og deretter i den tidligere butikken.

Nå skal ungdomsklubben tilbake til sine opprinnelige lokaler i miljørommet på Mørsvik skole, og etter avtale vil også gymsalen kunne brukes, slik at de unge har flere muligheter til aktivitet.

Ungdomsrådet har også tatt opp denne saken, og flyttingen er i tråd med deres ønske.

Annenhver gang mandag og fredag

Klubben har nedre aldersgrense 5. klasse, og alle opp til 18 år er velkommen.  Klubbdag alternerer mellom mandag og fredag, og når det er fredagsklubb, vil også elever på videregående som er hjemme i helgene ha anledning til å komme.

Fredag er også kinodag en gang i måneden i Mørsvik, og det er tatt hensyn til kinoplanen i valg av dager, slik at kinoen ikke kolliderer med ungdomsklubben.

Fram til påske har Kjeller`n ungdomsklubb følgende klubbkvelder, med klokkeslett 18.00-21.00 hver gang:

  • Mandag 16. januar
  • Fredag 27. januar
  • Mandag 6. februar
  • Fredag 24. februar
  • Mandag 6. mars
  • Fredag 24. mars
  • Mandag 3. april.

JUulebord i Kjeller`n ungdomsklubb desember 2016

Før jul var det julebord i Kjeller`n ungdomsklubb, som da holdt til i Elvkroken. Foto: Mary Engan, som er klubbleder.

 

Klubbdatoer etter påske kunngjøres senere.