F.v. Maja Reiss, Helene Zahlsen, Hanna Thuv og Julie Meisfjord

Hanna Thuv har skrevet søknad på vegne av Sørfold Rockeklubb under stiftelse. De andre jentene i girlzn er også blant initiativtakerne til den nye klubben. F.v. Maja Reiss, Helene Zahlsen, Hanna Thuv og Julie Meisfjord.

Hanna er også med i ungdomsrådet, men vi presiserer at hun ikke var til stede på møtet da midlene ble fordelt.

Årlig pott for tilskudd til ungdomstiltak

Ungdomsrådet disponerer hvert år en tilskuddspott på 20.000 kroner. Pengene skal gå til aktivitetsfremmende og ungdomsstyrte tiltak for barn og ungdom, og det er ungdom som skal skrive søknadene.

Årets midler ble utlyst i høst, og det kom inn 6 søknader:

  • Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening søkte om 8.000 kroner til 3 dagers kanotur i Sverige for 12 ungdommer
  • Trivselslederne ved Røsvik skole søkte om 6.048 kroner til burnball, frisbee og sjakkspill
  • Elevrådet ved Røsvik skole søkte om 13.000 kroner til nytt biljardbord
  • Elevrådet ved Straumen skole søkte om 12.- 14.000 kroner til nytt nett til ballbingen
  • Sørfold Rockeklubb (under stiftelse) søkte om 12.000 kroner til sceneutstyr (lys og lyd)
  • 8.- 10. klasse ved Leirfjorden skole skal arrangere volleyballturnering for ungdom 7. februar, og søkte om 8.000 kroner til transport fra Røsvik og Straumen

Juniorklubben i Røsvik

Elevrådet ved Røsvik skole har fått 8.000 kroner til nytt biljardbord. Dette er fra juniorklubben, som møtes annenhver onsdag.

Bingen får nett via andre midler

Ungomdsrådet behandlet søknadene i sitt møte 20. november.

I møtet ble det opplyst at nett til ballbingen ved Straumen skole vil bli anskaffet sammen med nytt kunstgress, og denne søknaden ble dermed trukket.

Nyskapning

Den nye rockeklubben under stiftelse består av kun ungdommer, ingen voksne. De planlegger ungdomskonserter i lokalene til Straumen ungdomsklubb og i samarbeid med denne, og ønsker seg en scene som kan stå der fast med lyd – og lysutstyr.

Til dette vil de også søke om støtte fra andre instanser.

–  Det er tungvint å frakte utstyr fram og tilbake mellom rådhuset og klubben. Vi tror det vil bli kjempebra for ungdomskulturen om vi fikk en scene både til øving og konserter, skriver Hanna Thuv blant annet i søknaden.

Ikke støtte til kanotur

Når det gjelder de andre søknadene, ble det ikke midler til Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening.

–   Fauske og Sørfold JFF har levert en god søknad, og kanoturen er et flott tiltak for de ungdommene som får lov å være med. Likevel kan ikke søknaden prioriteres, da dette kun gjelder 12 ungdommer, uttaler ungdomsrådet.

Følgende fordeling av midler ble enstemmig vedtatt:

  •  Kr. 8 000 til elevrådet, Røsvik skole til nytt biljardbord
  •  Kr. 7 000 til ungdomstrinnet, Leirfjorden skole til volleyballturnering 7. februar.
  •  Kr. 5 000 til Sørfold Rockeklubb til lys- og lydutstyr.