Bruke kunst for å fremme toleranse

«Du-E» er et visuelt kunstprosjekt for Saltens barnehager i regi av Salten kultursamarbeid, der hensikten er å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer med kunst som virkemiddel.

Straumen barnehage er en av 9 barnehager i Salten som er med, én barnehage fra hver kommune og til sammen 100 barn.

Det ble tildelt en kunstner til hver barnehage, og på Straumen er det Vebjørg Hagene Thoe som har arbeidet sammen med barna.

Barna har tegnet, de har lest og hatt samtaler om vennskap, fred og krig.

Prosjektet har resultert i en utstilling av kunsten som barna i Salten har laget.

Denne ble åpnet på selveste frigjøringsdagen 8. mai, og befinner seg på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

 Sverre Breivik hadde regien under åpningsseremonien, han er leder i Salten kulturutvalg.

Straumen barnehage underholdt med sang, og varaordfører i Bodø Synne Bjørbæk sto for den offisielle åpningen.

Utstillingsåpning

Alle fikk T-skjorte med sitt bilde på, her ser vi barna fra Straumen barnehage. Foto: Straumen barnehage.

Straumen barnehage har barn fra 7 nasjoner

I Straumen barnehage er det barn fra 7 ulike nasjoner. Deltakerne lærte ordene venn, fred og familie på 5 ulike språk, det ble tatt opp og avspilt under utstillingen.

Etter den høytidelige åpningen med taler og snorklipping, fikk barna is. Og alle fikk gå rundt og se på utstillingen, som inneholder masse flott barnekunst.

12 av de 14 deltakende barna i Straumen barnehage tok turen til Bodø for å være med på åpningen, sammen med 5 voksne.

Utstillingen blir stående hele sommeren

Barnas «stemmer» om fred vil være tilgjengelig for publikum i hele sommer.

Norsk Luftfartsmuseum har åpent mandag – fredag kl. 10.00-16.00 og lørdag/søndag kl. 11.00-17.00.

Et av målene med prosjektet er å stimulere til tettere samarbeid mellom barnehagene og kunstnere også etter prosjektets slutt.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Regionalt næringsfond og Regionalt kompetanseutviklingskontor Salten.

Utstilling fred

Foto: Norsk luftfartsmuseum.