Dette er en oppfordring som gjelder alle innbyggere, både de med private brønner, mindre vannverk og de som er tilknyttet kommunale vannverk.

Vi har en lang kuldeperiode bak oss. Denne ser ut til å vare enda en stund fremover, og den gjør at vannveier fryser til og vannnet finner nye veier.

 Tilsiget er minimalt og grunnvannstanden synker, dette gjør at tilsiget til brønner o.l. reduseres og til tider opphører.

Det er svært viktig, og i enkelte tilfeller helt avgjørende at alle nå gjør en innsats for å redusere vannforbruket for å kunne opprettholde leveranse av vann.

Marginen fra å kunne opprettholde vannleveransen og til den opphører kan være liten.

Vi oppfordre alle til å ta ansvar, og takker for at du bidrar.