Fremmedlegemer som skaper tette avløpsledninger

Avdelingsingeniør Trond Nyquist opplyser at VVA-avdelingen ser en markant økning i bruk av ulike former for engangsservietter.

Dette antas å ha sammenheng med gjeldende råd om smitteverntiltak, og der man i mangel av såpevann eller håndsprit bruker våtservietter.

–Detter en type avfall som skaper tette avløpsledninger og havari på avløpspumper. Slike ting skal altså IKKE kastes i toalettet, presiserer Nyquist.

Ikke hell ut fett i vasken

En annen ting som tetter igjen avløpsrørene er fett. Dette er et økende problem i Norge, og særlig rundt juletider med ekstra mye steking og baking.

Selv om fettet løser seg opp med varmt vann og såpe når man vasker opp, stivner det igjen når det kommer ut i rørene og blir kaldt. Og det hjelper heller ikke å helle det i do, fordi det uansett er de samme rørene som frakter avløpet videre i systemet fra vasken som fra toalettet.

Fett har klebrige egenskaper, og fester seg til ledningsnettet.

Dette kan i verste fall føre til oversvømmelse i kjellere, kloakklukt og rotteproblemer. 

Så hva skal man gjøre?

  • Fett som størkner kan man tørke opp med kjøkkenpapir og og kaste i matavfallet
  • Fett som ikke størkner kan man helle i en tett beholder, for eksempel en melke- eller juicekartong, og kaste sammen med restavfallet.

Ikke kast vaskekluter, bind etc. i toalettet

I tillegg til våtservietter er det også en del andre ting som ikke skal kastes i toalettet.

–Relativt ofte tilstoppes pumper i avløpsstasjonene og renseanlegget vårt av uønskede fremmedlegemer.

For eksempel vaskekluter, mopper, bind og tamponger. Slike ting skal ikke kastes i toalettet, sier Trond Nyquist.

Pumper og annen infrastruktur i avløpsnettet blir skadet, og påfører kommunen unødvendige utgifter.

–Vi er alle tjent med å følge disse reglene, slik at vi får et velfungerende avløpsnett, sier Nyquist.