Røsvik

Det var i Røsvik (bildet) at det tirsdag ble rapportert om en ukjent som oppsøkte et bolighus og utga seg for å være ansatt i omsorgstjenesten i Sørfold kommune.

Ba om å få se alle rom

Etter at kommunens ledelse ble gjort kjent med denne hendelsen, er den rapportert til Politivakta i Bodø.

Det var tirsdag 8. mars at en ukjent, voksen mannsperson oppsøkte et bolighus i Røsvik, og ba om å få se gjennom alle rom i boligen. Han opplyste at han representerte Sørfold kommune, og ville sjekke at eldre hjemmeboende i kommunen har det bra.

Det presiseres at Sørfold kommune ikke har noen ansatte som er ute i slikt ærend, og  vi ber derfor om at alle er litt på vakt.

Dersom det er flere som har hatt besøk av ukjente som hevder å representere kommunen, ber vi om at man kontakter Politiet på telefon 02800 og rapporterer om dette.